Šlo o highlight letošní tuzemské výstavní sezony, který na jaře bohužel musel ustoupit pandemické krizi. Během ní visela nad projektem hrozba, že se zamýšlené zápůjčky z celého světa nepodaří na nové termíny vyjednat. Teď ale Národní galerie Praha definitivně potvrdila, že dlouho očekávanou výstavu Rembrandt: Portrét člověka zahájí 25. září.

Jde o mimořádně o rozsáhlý výstavní projekt: představí více než 110 děl z významných tuzemských i zahraničních institucí a soukromých sbírek, včetně portrétu Učenec ve studovně z roku 1634, pocházejícího ze sbírek Národní galerie Praha a aktuálně vystaveného v expozici Staří mistři ve Schwarzenberském paláci.

„Výstava se tak s pomocí dalších Rembrandtových děl, i s pomocí prací jeho současníků i následovníků, pokusí přiblížit vnitřní život zachycený ve výrazu portrétovaného, ať už jím byl neznámý člověk, či Rembrandt sám,“ říká kurátorka pražské výstavy Lucie Němečková. Podle jejích slov nemůže být poznání Rembrandtovy tvorby úplné bez grafiky a kresby.

„Zejména grafice se malíř věnoval se stejnou intenzitou a invencí jako malbě, a právě proto je pracím na papíře věnována stejná pozornost jako plátnům,“ vysvětluje Němečková. „Epilog výstavy nabídne moderní pochopení Rembrandtova díla v tvorbě předních současných umělců. Jejich autorská intepretace pražského Učence ve studovně ukazuje, že Rembrandtovo dílo je i více než 350 let po umělcově smrti stále zdrojem inspirace.“

Stran nových termínů světových zápůjček mluví zástupci Národní galerie o vstřícnosti i dlouhých jednáních. Vzhledem ke změně termínu sice muselo dojít k určitým úpravám a není tak možné do Prahy přivézt některá původně zamýšlená díla, ale zároveň se podařilo zajistit jiná, stejně výjimečná díla ze světových sbírek.

Projekt vznikl ve spolupráci s Wallrafovo–Richartzovým muzeem & Corboudovou nadací v Kolíně nad Rýnem. Výstava doplněná širokou nabídkou vzdělávacích programů proběhne v paláci Kinských na Staroměstském náměstí, pro veřejnost bude otevřena 25. 9. a potrvá do až do konce ledna 2021.