Odmalička se řídíme pravidly: říkají nám, co máme dělat, jak se chovat, co si obléci a co jíst. A jak stárneme, nic se nemění – v práci nás školí, abychom dodržovali stanovené interní zásady a tak dál. Není divu, že se bojíme zkoušet nové věci. Jenže přesně to je občas potřeba. Jak se tedy pokusit o něco nového v prostředí, které nelibě hledí na riskantní jednání a nové cesty?

Pravidla jsou hluboce zakořeněná v našich životech, takže ani nepřemýšlíme o tom, že je lze zpochybnit. Struktury a systémy nás tak zaměstnávají, že problémy řešíme způsobem, který známe, místo abychom hledali nějaký nový. Ale že něco fungovalo dřív, ještě není záruka, že to uspěje i podruhé.

Inovace znamená porušit zvyky a vytvořit nové. Bezchybně to zvládla Anita Roddick, zakladatelka kosmetického řetězce Body Shop. V 70. letech, kdy většina kosmetických řetězců prodávala své výrobky v drahých baleních, zabalila Roddick své přírodní kosmetické produkty netestované na zvířatech do levných plastových nádobek. A dokonce vyzývala zákazníky, aby si ty prázdné nechávali znovu naplnit, což dělalo na ekologicky uvědomělé spotřebitele dobrý dojem. Výsledek? Sociálně odpovědná značka Body Shop má zvuk dodneška.

Přístup typu „dokud to funguje, tak do toho nevrtej“ nás odrazuje od zkoušení nových přístupů a strategií a omezuje náš pokrok. V rozvinutém světě, jako je ten náš, v němž se odehrávají neustálé pokroky – od nových technologií až k sociálním trendům – se nelze držet toho, co se dělávalo vždycky. Nezpochybníte-li pravidla, jak můžete čekat nějaký pokrok? Popíšu vám techniku, která je podle mě nejúčinnější, pokud potřebujete věci řádně provětrat.

Zabij hloupé pravidlo

Následující zábavné cvičení vytvořila Lisa Bodell, zakladatelka výzkumné a školicí firmy FutureThink, která pomáhá zbavit se zastaralých pravidel. Tento proces, při němž zapojíte i své kolegy, vám pomůže odstranit pravidla, která už dávno nepomáhají vašemu byznysu, a pomůže vám nastavit se na inovace.

1. Shromážděte tým

Svolejte svůj tým a rozdělte lidi do malých skupin po dvou až třech. Zeptejte se jich, jaká pravidla by zrušili nebo změnili, aby zlepšili svůj pracovní výkon. Dejte jim deset minut na poradu.

2. Posbírejte výsledky

Požádejte každého, aby vybral pravidlo, které sám nejvíc nesnáší, a napsal ho na lístek ze samolepicího bločku. Načrtněte na kus papíru nebo na bílou tabuli graf. Osa Y ukazuje, jak těžké/snadné bude zbavit se nápadů, a osa X, jaký dopad jejich zrušení bude mít. Požádejte svůj tým, aby umístil svou ideu na vhodné místo na grafu a tím nastavil jasný vizuální přehled, která pravidla chtějí vaši zaměstnanci zrušit.

3. Začněte rušit pravidla

Teď začne zábava! Proberte se svou skupinou výsledky. Některá pravidla se objeví víckrát a těm je třeba věnovat nejvíc pozornosti. Pravidla, která považujete za snadno aplikovatelná a vysoce účinná, jsou přesně ta, která byste měli ihned zrušit. Začněte s tím hned v tu chvíli.

Inovace neznamená jen přicházet s tvůrčími nápady. Spočívá i v překonávání zvyků, které nám brání být inovativní. Pokud začnete výše popsaný návod provádět pravidelně, pomůže vám zbavit se tradičních způsobů práce, přijmout změnu a inovace napevno zapojit do své práce.

Pusťte se do toho a začněte zpochybňovat zavedená pravidla.

Chris Griffiths je zakladatel a ředitel OpenGenius, renomované expertní společnosti zabývající se kreativitou a inovativním uvažováním. Je autorem bestsellerů a má za sebou nespočet mezinárodních přednášek.