Pozitivní dopad humoru a smíchu na naše zdraví je všeobecně známý. Výzkumy různých badatelů ale potvrzují i to, že vhodné použití humoru nám může pomoct i v pracovním světě. Dokáže totiž snížit hostilitu, zmírnit kritiku, odstranit napětí a zlepšit náladu. Co už ale možná nevíte, je to, že humor pomáhá i více vydělávat: manažeři, kteří se více smějí, si přijdou na lepší peníze.

V naší společnosti jsme nedávno dělali výzkum a z něj vyšlo, že manažeři, které jejich okolí vnímalo jako úspěšné, používali humor více než dvakrát častěji než ti, kteří byli považováni za průměrné či typické. Při pohledu na jejich odměňování se pak ukázalo, že vyšší byly i jejich bonusy. Tito manažeři používali klidně i negativní humor (sarkasmus či rýpnutí do druhého), ale humor neutrální a pozitivní (povzbuzující druhé) se vyskytoval mnohem častěji.

V dalším výzkumu jsme zkoumali zapojení humoru do náborových pohovorů. A o rok později jsme změřili výkonnost úspěšných kandidátů. I v tomto případě se ukázalo, že velmi výkonní manažeři používali všechny typy humoru častěji než ti průměrní. A i s tímto zjištěním korelovala výše bonusu.

Humor je ukazatelem vysoké emoční inteligence

Korelace použítí humoru s úspěchem a finanční odměnou není překvapivá, když si uvědomíme, že vhodné použití humoru je jednou ze známek vysoké emoční inteligence. Již v roce 1998 poukázal jiný výzkum naší společnosti a Daniela Golemana, otce nejslavnější knihy o emoční inteligenci, že výborní lídři sdílí soubor určitých charakteristik. Ty zahrnují vysokou míru sebe-uvědomění neboli schopnost rozpoznat vlastní nálady, emoce a potřeby, včetně jejich možného dopadu na druhé.

Další charakteristikou je výborná schopnost empatie a to ve smyslu schopnosti porozumět emocím druhých.

Obě tyto charakteristiky jsou klíčové pro efektivní použití humoru a mohou značně ovlivnit rovnováhu mezi skutečně vtipním komentářem, který má pozitivní efekt na druhé a sarkastickou poznámkou, která zanechá negativní pachuť.

Stejně tak je ale důležité rozpoznat situace, ve kterých je humor vhodný a kdy už naopak ne. Více humoru není za každou cenu lepší. Ani není nutné se za každou cenu vyhnout negativnímu humoru. Prostě se nesnažte být za každou cenu vtipní, ale věnujte větší pozornost tomu, jak na vaše vtipy reagují ostatní.

Berte tedy vše s humorem. Bude to mít pozitivní dopad na vaše zdraví, a vaše kariéra a peněženka se z toho budou také radovat.