Krajský soud v Ostravě v pátek poslal do úpadku hutní společnost Liberty Ostrava, která na sebe podala minulý týden insolvenční návrh. Vyplývá to z usnesení soudu zveřejněného v insolvenčním rejstříku. Firma v insolvenčním návrhu uvedla, že její závazky po lhůtě splatnosti převyšují pět miliard korun. Huť nemá peníze na mzdy a zaměstnancům tak jejich náhradu bude minimálně po dobu tří měsíců vyplácet stát prostřednictvím úřadu práce. Vláda chce najít pro Liberty Ostrava investora. Insolvenčním správcem soud určil pražskou společnost TP Insolvence.

Věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, mají dva měsíce na to, aby tak učinili. Dosud jich pohledávky přihlásily zhruba tři desítky. Přezkumné jednání se bude konat 28. listopadu, schůze věřitelů o den později.

Liberty Ostrava minulý týden v insolvenčním návrhu uvedla, že její závazky po lhůtě splatnosti převyšují pět miliard korun. Huť nemá peníze na mzdy a zaměstnancům tak jejich náhradu bude minimálně po dobu tří měsíců vyplácet stát prostřednictvím úřadu práce. Vláda chce najít pro Liberty Ostrava investora. 

Insolvenční správce má soudu nejpozději do 18. října předložit seznam přihlášených pohledávek. Přezkumné jednání se bude konat 28. listopadu, schůze věřitelů o den později. V prozatímním věřitelském výboru bude za zajištěné věřitele státní pojišťovna EGAP a banka Greensill, za nezajištěné věřitele pak dodavatel energií Tameh Czech, který sám skončil v úpadku v prosinci, rakouská společnosti Danieli a ostravský Reelgate.

Za týden insolvenčního řízení přihlásily pohledávky přes tři desítky věřitelů. Například Tameh požaduje téměř 2,2 miliardy korun, EGAP více než 1,1 miliardy korun, banka Greensill má pohledávku zhruba 360 milionů korun, společnost Reelgate pak uplatňuje více než čtyři miliony korun a Danieli Engineering & Services 1,4 milionu korun. Většina dalších pohledávek, které dosud věřitelé přihlásili, je pak vyčíslená na méně než milion korun.

„Soud podle insolvenčního zákona rozhodl o úpadku dlužnice, a to bez jednání, neboť rozhodnutí nezáviselo na zjištění sporných skutečností, neboť úpadek dlužnice byl osvědčen insolvenčním návrhem a jeho přílohami,“ uvádí se v odůvodnění usnesení. Soud rozhodnutí o úpadku nespojil s tím, jakým způsobem by měl být úpadek řešen.

Důvodem je skutečnost, že Liberty soudu nepředložila reorganizační plán. Úpadek může podle insolvenčního práva skončit reorganizací pod nynějším či jiným majitelem, oddlužením, nebo konkurzem. Liberty minulý týden uvedla, že požádá soud o reorganizaci a zahajuje kroky směřující k prodeji ostravských provozů.

„Tento scénář jsme očekávali. Nový investor je údajně na cestě, ale my nevíme, kdo by to měl být. Každopádně chci apelovat na naše politiky, kteří s někým vyjednávají, aby to byl někdo, kdo bude chtít udržet celou huť i s prvovýrobou v kuse, abychom nedopadli jako jiné hutní podniky u nás, které se roztrhaly a v podstatě jsou všechny dneska v problémech, nebo už neexistují,“ řekl k usnesení o úpadku předseda základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina.

Liberty a Tameh, který je ve věřitelském výboru, jsou úzce provázané ekonomicky i technologicky. Tameh se nachází přímo v areálu Liberty. Jde o někdejší závod Energetika, který byl postaven jako součást tehdejší Nové huti, nynější Liberty. Když huť vlastnila skupina ArcelorMittal, byla Energetika vyčleněna do samostatné firmy.

V roce 2019 se majitelem huti stala Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty, Tameh ale zůstal majetkem společného podniku skupiny ArcelorMittal a polského holdingu Tauron. Ve čtvrtek ministři průmyslu Jozef Síkela a financí Zbyněk Stanjura v Ostravě uvedli, že se odborníci shodují na tom, že by případný zájemce o odkoupení huti měl ideálně zároveň získat i firmu Tameh Czech.

Převážná část zaměstnanců, kterých má podnik zhruba pět tisíc, je od loňska doma. Firma už dříve uvedla, že náklady na mzdy činí měsíčně necelých tři sta milionů korun. Moravskoslezský kraj zaměstnancům nabízí bezúročnou půjčku pětadvacet tisíc korun na překonání nejhoršího období. Na půjčky má připraveno 125 milionů korun. Liberty Ostrava vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl.