Oslava 150 let Uměleckoprůmyslového muzea v Brně s sebou kromě vyhlášení finalistů Czech Grand Design a vernisáže výstavy architektonického a designérského dua Vrtiška a Žák nesla také otázky, jak český design nadále podporovat, a to především v zahraničí. 

Na to se právě Moravská galerie soustředí a v rámci naplňování tohoto úkolu se spojila s Asociací českého průmyslového designu, která má přispívat svou odbornou a edukativní činností k podpoře a inovaci českého designu. 

A právě na téma Česko jako brand, design jako nástroj proběhla v Brně diskuse o formách podpory českého designu, aby hrál větší roli nejen ve společnosti, ale i v byznysu a pomohl budovat dobré jméno naší republiky ve světě.

Diskuse, kterou moderovala ekonomka Danuše Nerudová, se zúčastnily významné osobnosti českého designu a přední firmy podnikající v tomto oboru. Byli jimi Kateřina Kadlecová, spolumajitelka USSPA, designér a majitel mmcité David Karásek, designér Jiří Pelcl, Jana Zielinski, ředitelka Designbloku, majitel skláren Rückl a Bomma Martin Wichterle, Lucie Koldová, designérka a umělecká ředitelka Brokis, a Marian Piecha, náměstek ministra průmyslu a obchodu.

Jakou pomoc byste očekávali od státu, když se svými výrobky expandujete do zahraničí?

Karásek: Od začátku jsme zvyklí si umět pomoci sami, ale rádi bychom, kdyby nám stát pomáhal třeba v lepší komunikaci svého vlastního brandu, tedy Česka. Dále bychom rádi více prezentovali český design jako fenomén na světovém fóru, jakkoli se musí ještě definovat. Velká pomoc je také ještě v oblasti ochrany duševních práv, kterými se zabýváme hodně, protože plagiátorství je na denní bázi. Zde by mohl stát pomoci s právní ochranou jako státní autorita tím, že podpoří, co už je úspěšné.

Pelcl: Stát nechal propagaci českého designu na soukromých institucích a na firmách, mohl by proto zabrat třeba v národní prezentaci na různých světových veletrzích a přehlídkách, kde vidíme jiné státy, jak dělají náročné expozice. Zprvu to byly vyspělé západní země, ale dnes to už jsou třeba Slovinci nebo Poláci, kteří pronajímají pro svou prezentaci prestižní velká místa. A to by mohlo začít dělat i Česko, stejně jako angažovat odborníky na toto téma zvenčí, ne jen z ministerstev.

Průmyslový design je nedílnou součástí transformace společnosti ve smyslu, že je potřeba kultivovat veřejný prostor a z designu udělat běžnou součást našich životů. Vtahujete do spolupráce i univerzity?

Kadlecová: Spolupráce a propojení studentů s realitou a praxí je přirozené pro všechny členy Asociace a je to hybná síla. Kultivace je pak o přijetí hodnot, které souvisí i se systémem ve vzdělávání, které by mělo vést k otevírání obzorů, propojení s firmami by pak bylo přirozenější.

Design přináší inovace a je to jedna z věcí, kterou by měl stát podporovat. Jakým způsobem rozvíjet podporu českému designu v zahraničí?

Piecha: Musíme vyvažovat tak, abychom byli schopni podpořit nejdůležitější část ekonomiky malých a středních podniků. Všechna pravidla, která nám brání, nás i chrání. Kdyby nebyla pravidla veřejné podpory, tak nás velké země převálcují, protože ony je mají taky. Naučili jsme třeba ministerstvo kultury podporovat kulturní a kreativní centra, kam šly i peníze na podporu designu.

Měla by Asociace definovat požadavky? Jakou máte představu o podpoře designu a spolupráce na zahraničních trzích?

Wichterle: Především my jsme průmysl, byť s designovým přesahem, a nechceme být na ministerstvu kultury. Vyrábíme sériovou produkci, kterou vyvážíme, a rádi bychom našli opěrný bod na ministerstvu průmyslu. Nechápeme také, proč je design neodečitatelná položka, ačkoli přináší stejnou hodnotu jako věda a výzkum. Odpovědností státu je také budovat brand Česka, umíme cokoli vyrobit, ale neumíme se prodat. Pak je tady problematika výstavnictví, která by se měla podpořit.

Jak by mohl stát pomoci, aby byl design více vnímaný v Česku?

Koldová: Stát by se měl zaměřit na kvalitu, zaměřit se na špičky a vybrat paletu, která je konkurenceschopná, je kvalitní a může pracovat na obrazu České republiky. Ať už Czechtrade, nebo jiná platforma by neměla plošně podporovat nekvalitu nebo někoho, kdo se potácí.

Zielinski: Máme u nás unikátní spojení kvalitního designu a výroby. Máme sklárny, výrobny nábytku, porcelánky, to není v Evropě běžné. Je potřeba Česku vytvořit silnější brand, protože jsme tady, jsme připravení a stačilo by, kdyby se námi začal stát chlubit.