Překonání rozdílu ve mzdách mezi muži a ženami by zvýšilo globální hrubý domácí produkt (HDP) zhruba o sedm procent, konkrétně o sedm bilionů dolarů (v přepočtu 155 bilionů korun). Uvádí to zpráva společnosti Moody’s Analytics.

Při aktuálním tempu ale vyrovnání rozdílů potrvá sto třicet dva let. „Odstranění rozdílu v ohodnocení mužů a žen v účasti na pracovní síle a rozdílů v managementu v zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) může zvýšit globální ekonomickou aktivitu,“ stojí ve zprávě. Zmenšení rozdílu v odměňování na rozvíjejících se trzích, jako je například Indie, by tento potenciál ještě zvýšilo.

Výpočet je založen na platovém přírůstku, který by ženy v zemích OECD ve věku od 25 do 64 let zaznamenaly, kdyby se jejich mzda rovnala jejich mužským protějškům ve stejném věku. „To by samo o sobě zvýšilo potenciální produkci v OECD téměř o deset procent a globální produkci o 6,2 procenta,“ píše Moody’s.

Podle zprávy pracují ženy méně často na lépe placených pozicích kvůli péči o rodinu a jsou hůře profesně propojeny. Je méně pravděpodobné, že požádají o povýšení, a zároveň musejí být výkonnější, aby se na vyšší pozici dostaly.

Moody’s připomíná, že změna společenských norem je zdlouhavý proces a v tomto případě pomáhají flexibilní pracovní podmínky, poskytování dostupné péče o děti a placená rodičovská dovolená. „Přetrvávání rozdílu v příjmech mezi muži a ženami negativně ovlivňuje růst ekonomiky země,“ doplňuje zpráva Světové banky, podle které téměř polovina světových ekonomik nenařizuje rovné odměňování zákonem.

Aby se dostaly na vyšší pozici, musí být ženy výkonnější než muži.

Počet žen v zemích OECD, které mají magisterský nebo srovnatelný titul, přitom převyšuje počet mužů. Ženy jsou ale stále nedostatečně zastoupeny ve středních a vyšších manažerských pozicích.

„Ženy v průměru na začátku více investují do vzdělání, ale mají tendenci dostávat se na nižší a hůře placené pozice a být zaměstnané pod úrovní svých dovedností, měřeno jejich dosaženým vzděláním,“ uzavírá zpráva Moody’s.