Prvních pár minut rozhoduje o tom, co si o vás lidé budou při seznamování myslet. Tady je návod, jak udělat dobrý dojem.

Jak dlouho vlastně trvá udělat onen zásadní první dojem? Průkazná fakta ukazují, že horní hranice je okolo čtyř minut. I když se i tahle doba zdá nesmyslně krátká, někteří odborníci tvrdí, že si člověk vytvoří trvalý úsudek o jiné osobě už během prvních 120 vteřin.

Takže co udělat, když víte, že máte dvě až čtyři minuty na to, abyste udělali nejlepší dojem pro svůj nový projekt nebo podnikání?

První klíčová věc je vědět, co řeknete. Nejlepší je mít připravený takzvaný elevator pitch. Termín je převzatý z angličtiny a u nás nemá jednoslovný překlad. Znamená rychlé představení osoby, produktu, služeb, firmy nebo nápadu. Jedná se o rychlé a stručné popsání hlavní myšlenky, které se musí vejít do přibližně 30 vteřin – do 100 až 150 slov.

Říká se tomu elevator pitch, protože se jedná o přednášku, která by se vešla do běžné jízdy výtahem. Vaše představení by mělo být výstižné a vzbuzující zájem o další informace. Tak poznáte, že je váš elevator pitch správný. Jestliže je dobře vypracovaný a přednesený, ostatní zaujmete a vizitky se rozdávají samy.

Také si tuto řeč můžete představit tak, jako byste zvonili na zvonek u vchodu, a řekli, kdo jste, co děláte a jaký užitek z vašeho výrobku má klient. Jestliže vás dotyčný pustí dovnitř, chce vědět více – a máte vyhráno. Jestliže ne, pak zkuste svou řeč přepracovat a vypilovat.

Druhým faktorem prvního dojmu je, jak to říkáte. Mluvíte nahlas, jasně a srozumitelně? Pokud ne, vypilujte to. Při prvním představení je důležité být slyšet tak, aby po vás druzí mohli zopakovat vaše jméno. Proto je vhodné se představit jasně, čistě a nahlas. Chcete, aby si vás lidé zapamatovali. Stručné a jasné představení znamená opravdu mnoho.

Tuto a další dovednosti si můžete natrénovat v organizacích typu Toastmasters International. Jedná se o pravidelné setkávání profesionálů, kteří si chtějí zdokonalit slovní projev, či vlastní prezentaci. Je totiž prokázáno, že lidé mají větší strach z mluvení na veřejnosti, než ze smrti.

Třetím klíčovým faktorem je vlastní pocit a jak působíme na ostatní. V jakém rozpoložení jsem, každý pozná na první pohled. Stejně jako vy sami vycítíte od ostatních, že zrovna „nemají svůj den“. Určitě jste zažili situaci, kdy jste neměli náladu se s někým bavit a viděli jste, že ani ostatní se nebaví s vámi.

Jak to vyřešit? Tahle rada není vůbec složitá. Řekněme, že chcete na ostatní zapůsobit sebevědomě, radostně a profesionálně. Teď si představte, že se tak už i cítíte. Co děláte? Co je jiné? Ve chvíli, kdy si přehráváte svůj pocit a jak se v něm cítíte, vkročte do dveří. Uvidíte, že to bude fungovat.