Evropská uhelná energetika se dostává pod čím dál větší tlak a Česko v tomhle ohledu není žádnou výjimkou. I ze zdejšího energetického mixu postupně uhlí vytlačují jiné nekonvenční zdroje energie. Posledním příkladem tohoto posunu je další útlum těžby v hnědouhelném dole ČSA na Mostecku. Ten patří do impéria Sev.en Energy (Severní energetická) Pavla Tykače, ale své slovo tam stále má i další český uhlobaron Jan Dienstl.

Firma teď čerstvě oznámila, že od příštího roku přejde na lomu ČSA a v navazující firmě Úprava uhlí Komořany na jednosměnný dvanáctihodinový provoz. O práci tím přijde 250 lidí.

Podle Petra Lence, generálního ředitele Severní energetické, pod kterou důl spadá, nemá firma příliš na výběr. „Součástí tohoto tlaku je na jedné straně zvýhodňování konkurenčních zdrojů a na straně druhé výrazná penalizace uhelné energetiky. To se výrazně promítá do cen za výrobu elektrické energie a vede v konečném důsledku k omezování výroby v tradičních hnědouhelných energetických zdrojích, a tedy i těžby,“ říká Lenc.

Důl ČSA ostatně zahájil proces útlumu těžby už před pěti lety, kdy vláda v této lokalitě rozhodla o zachování těžebních limitů. Loni na jaře Severní energetická ukončila hlubinnou těžbu v bočních svazích lomu. Dnes podle společnosti zbývá v už jen povrchovém dole vytěžit ještě 12 milionů tun uhlí. Konec dobývání by měl podle plánů přijít v roce 2024 nebo 2025.

Přechod z nepřetržitého provozu na dvanáctihodinový celotýdenní má za cíl zejména snížit provozní náklady na minimum. Všem 250 zaměstnancům, kteří tímto rozhodnutím přijdou o práci, bude náležet nejen odstupné vyjednané odbory v rámci kolektivní smlouvy.

Freeride
Předplatné Forbesu Freeride

„Odcházející horníci navíc mohou také využít závazku státu a požádat o restrukturalizační příspěvek, který naše odborová organizace vyjednala se státem v roce 2016 v souvislosti s rozhodnutím o útlumu těžby na lomu ČSA,“ připomněl Jaromír Franta, předseda Sdružení odborových organizací CCG. Firma odcházejícím zaměstnancům také zprostředkuje komunikaci s příslušnými úřady.

Po ukončení těžby v lomu ČSA se má plocha začít napouštět vodou a v lokalitě tak vznikne nové jezero. S napouštěním by se mělo začít v roce 2027 a v závislosti na vydatnosti přítoku se má napouštět po dobu deseti až patnácti let.