Už v roce 2012 ukázala rozsáhlá studie, že podřízení hodnotí jako lepší lídry ženy. Vedle logiky, strategického myšlení a klasických kompetencí dobrého šéfa totiž ženy využívají a přirozeně ovládají lépe i některé další dovednosti.

Čtěte také: 8 filmů, které vám pomohou být lepším lídrem

Nejenže jsou ženy ve způsobu vedení čím dál tím více samy sebou a nesnaží se napodobovat své mužské kolegy jako dříve. Navíc začínají být ve svých přístupech vedení originální, a stávají se tak inspirací i pro zkušené šéfy.

Tady je sedm věcí, které se od žen můžete naučit:

1. Emoční inteligence

Jednou z nových dovedností úspěšného šéfa je schopnost rozpoznávat emoce ostatních a umět s nimi adekvátně a efektivně pracovat.

Naučte se proto lépe poznávat emoce ostatních a odměnou vám bude větší efektivita v jednání s podřízenými, kolegy i obchodními partnery. S tím totiž souvisí to, že lépe pochopíte skutečné potřeby, a rychleji tak definujete cíl a učiníte adekvátní rozhodnutí.

2. Kooperace namísto soutěžení, zájmy celku namísto zájmů vlastních

Výrazný rozdíl ve vedení mužů a žen? Odlišnost v koncentraci na vlastní zájmy nebo na zájmy celku.

Ženy častěji volí kooperaci a win-win řešení vhodné pro všechny. Muži naopak někdy soutěží a bojují pouze za vlastní zájem i tam, kde to není efektivní.

Oba přístupy se můžou někdy hodit, ale přístup, ve kterém hledáte společné řešení, se dlouhodobě vyplatí. Většina lidí vám totiž snahu o spolupráci příště vrátí zpět – stejně jako boj za pouze vlastní zájem.

3. Sebereflexe a vlastní rozvoj

Sebereflexe vlastního výkonu je základní charakteristikou dobrého lídra a jsou to právě ženy, které ji mají častěji lépe vyvinutou.

Skutečně přirozenou autoritou a inspirací pro druhé budete tehdy, když nebudete mít o sobě zkreslené představy, budete si uvědomovat své dobré, ale i stinné stránky, na kterých budete pracovat. Jen tak budete jako lídr růst.

4. Komunikace namísto předjímání

Komunikujte. Včasnou, přesnou a respektující komunikací o dané situaci, pocitech, názorech nebo postojích předejdete mylným předpokladům a domněnkám.

Aby se vám to povedlo, zkuste se učit uvědomovat si své vlastní pocity a srozumitelně je sdělovat. I když to může být nepohodlné, vyhnete se nesprávným závěrům, které si mohou druzí udělat. A to by měl dobrý šéf minimalizovat.

Dobrá komunikace vás navíc může rychleji přivést k hlubokým příčinám problémů. A právě díky tomu ženy šéfky často vidí o krok napřed.

5. Intuice

Intuice, stejně jako empatie, je funkcí pravé hemisféry. Tedy světa, který se neřídí logikou, ale který je mnohdy rychlejší a efektivnější.

Stejně jako empatie ale není intuice nic magického a dá se posilovat. Nalaďte se na vlastní vnitřní pocity a instinkty, které vám neomylně signalizují, co máte udělat, a rychle a správně se rozhodnete i tam, kde si běžným rozumem nevystačíte nebo by vám to zabralo příliš času.

6. Networking

Díky tomu, že se ženy více orientují na kooperaci s ostatními, vytvářejí snadněji síť dalších lidí. Jelikož se bez kontaktů moderní byznys neobejde, propojujte lidi kolem sebe.

I když networking nepřinese ovoce ihned, vyplatí se dlouhodobě. I vy se nakonec můžete posunout dál díky tomu, že vás vaše „síť“ propojí s klíčovou osobou.

7. Charisma díky respektu a empatii

Není novinkou, že je charisma klasický rys dobrého lídra. Síla, která charismatického šéfa definuje, ale už není o míře jeho mocenského jednání nebo direktivity.

Právě naopak. I když ohleduplnost, zájem o druhé, transparentnost bez manipulací a respekt druzí lidé vnímají často neverbálně a nevědomě, vnímají je o to silněji.