Možná si myslíte, že to s některými lidmi nejde. Ale je to pouze otázka dobře zvládnuté techniky komunikace. Alespoň to tvrdí autor bestselleru Domluvit se dá s každým Mark Goulston.

Goulstonova slova mají značnou váhu, když vezmete v potaz jeho dosavadní kariéru. Kromě toho, že je vzděláním psychiatr, školí FBI v metodice vyjednávání s únosci.

Základem je podle něj především dostat vlastní emoce pod kontrolu. Pouze pokud budeme sami vládnout svými myšlenkami a pocity, můžeme někoho dostat na svou stranu.

Nalaďte se na poslech

Abychom se mohli domluvit, nejdřív musíme logicky uslyšet, co nám protistrana říká. Možná si myslíte, že jste dobrý posluchač, ale je tomu skutečně tak, nebo když na vás začne někdo mluvit, už si promýšlíte odpověď? Zásadní podle Marka Goulstona je věřit tomu, co vnímáme, a dát druhému najevo, že jej vidíme a slyšíme.

„Jak bych se asi cítil na jeho místě?“

Vzpomeňte si na někoho, s kým se snažíte domluvit, ale kdo se buď stále vymlouvá, nebo reaguje jinak odmítavě. Pokuste se vcítit do jeho kůže a zeptejte se sami sebe: „Jak bych se cítil já na jeho místě? Frustrovaně? Vystrašeně? Rozhněvaně?“.

Přijďte k němu a řekněte: Chtěl bych si s tebou o něčem promluvit. Byl jsem tak ponořený do svého pocitu frustrace z tebe, že jsem jednal netrpělivě, místo abych se vcítil do tvé kůže. Když jsem se zamyslel nad tím, jak by mi bylo na tvém místě, cítil bych velkou zlost. Je to tak?“.

Vaše protistrana bude zpravidla ohromena a prozradí vám, jak se cítí. Díky tomu si bude připadat lépe a vy se dostanete o krok blíž k domluvě.

Nebuďte zajímaví, zajímejte se

Skvělým cvičením je vybrat si lidi, kteří vám připadají naprosto nezajímaví. Váš bojový úkol je objevit v nich něco fascinujícího. Poté určete člověka, na kterém vám záleží, aby vás respektoval. Když se naskytne příležitost, pokládejte takové otázky, které ukážou, že se o něj zajímáte, nikoliv že vy sami jste zajímaví.

Jak utišit bouři

Až budete příště sklouzávat k nějaké hádce, dejte druhému aktérovi najevo, že si přejete situaci vyřešit. Sami sebe musíte ale zprvu přesvědit, že toužíte dojít ke shodě, nikoliv k manifestaci, kdo má silnější ego.