V loňském roce v Česku přibylo 13 900 firem. To je o 1 500 méně než předloni, ale o 2 800 více než v covidovém roce 2020. Celkem vzniklo 28 297 společností – o 1 543 méně než v roce 2021. Z analýzy, kterou provedla společnost CRIF, také vyplývá, že ve srovnání s předchozím rokem loni zaniklo podobné množství firem – konkrétně 14 397.

„Po zvýšení čistého přírůstku firem v roce 2021 nastal loni návrat ke klesajícímu trendu z předchozích let. Je to následkem současného nejistého ekonomického prostředí, které znesnadňuje rozhodování společností,“ uvedla analytička Věra Kameníčková. „Vzhledem k cenám energií a dalších vstupů očekáváme, že ochlazení zájmu o firemní podnikání bude pokračovat přinejmenším i v letošním roce,“ dodala.

V prosinci bylo podle CRIF založeno 2 311 společností, což je o 374 méně než za stejné období roku 2021 a nejméně od roku 2013. Zároveň zaniklo 1 481 firem a čistý prosincový přírůstek tak činil 830 firem. Nižší číslo v loňském roce vykázalo pouze září.

S dominantními 13 950 vzniklo v roce 2022 nejvíce společností v Praze. Na druhém místě se umístil Jihomoravský kraj s 3 445 novými firmami. Naopak nejmenší přírůstek zaznamenal Karlovarský kraj (361) a Vysočina (508). Také v žebříčku zaniklých firem vede se 7 507 Praha, kterou následuje Jihomoravský kraj s počtem 1 440.

I přes pokles počtu vzniklých obchodních společností se v uplynulém roce vzájemný poměr se zaniklými meziročně výrazněji nezměnil. Na deset zaniklých firem loni připadlo dvacet vzniklých. V roce 2021 to bylo o jednu více a ještě v roce 2020 bylo na stejný počet společností vytvořeno jen sedmnáct nových.

Nejrychleji se počet společností zvyšoval na Vysočině, kde připadlo čtyřicet nových firem na deset zaniklých. Na druhém místě byl Olomoucký kraj následovaný Zlínským a Pardubickým krajem. Jedinou částí republiky, ve které se loni počet společností snížil, byl Ústecký kraj, kde na deset zaniklých firem připadlo pouze devět vzniklých.

Nejvíce podniků loni přibylo v odvětví nakládání s nemovitostmi, a to 5 185. Následoval obchod s 4 663 novými společnostmi a zpracovatelský průmysl, kde vzniklo 3 319 firem. Nejvíce společností zaniklo v obchodu (4 546) a v nakládání s nemovitostmi (3 028). Ve všech odvětvích se počet firem zvyšoval. Výjimkou byla pouze oblast obchodu, kde se prakticky nezměnil. Rychlý růst zaznamenalo zemědělství, kde na deset zaniklých firem připadlo šedesát vzniklých.