skip to main content
Komentář

Vakcíny pro celé Česko stojí šest miliard korun, lockdown dvě miliardy denně

Cena za to, že neočkujeme dostatečně rychle, je výrazně vyšší než suma za vakcíny pro celou českou populaci. Hlavní ekonom poradenské společnosti Deloitte David Marek se ve svém komentáři zamýšlí nad tím, jaká je „skutečná cena za očkování“.

Když se na konci loňského roku objevily vakcíny proti nemoci covid-19, svitlo konečně na lepší časy. Zdálo se, že stačí zvládnout objednat dostatečné množství vakcín a zorganizovat efektivní očkování. Společnost i ekonomika by se opět mohly nadechnout z plných plic. Bez roušek, bez zavřených škol, bez přidušené části ekonomiky.

Někde to jde. V Izraeli už jsou proočkované téměř dvě třetiny populace, Velká Británie se blíží k polovině populace, v USA dostala alespoň jednu dávku třetina obyvatelstva. V kontinentální Evropě však není tempo očkování žádná sláva, Česko nevyjímaje. Po prvním dubnovém týdnu jsme na dvanácti procentech populace s alespoň jednou dávkou vakcíny.

Pomalé očkování logicky znamená riziko dalších vln pandemie, na které vláda musí reagovat kroky omezujícími kontakt a pohyb osob, což pro některá odvětví ekonomiky znamená výrazné omezení aktivity a drastický propad tržeb. V současném režimu protipandemických opatření přichází česká ekonomika denně zhruba o 1,5 až dvě miliardy korun denně.

Reklama

Do jisté míry jsme se naučili žít, pracovat a podnikat v omezených podmínkách a dopady nyní nejsou tak vysoké jako loni na jaře. Nicméně s každou další vlnou jsou firmy v odvětvích zasažených opatřeními proti šíření koronaviru vyčerpanější. Ekonomické dopady nejsou v jednoduchém lineárním vztahu s délkou uzávěr.

Vedle vyčíslitelných ekonomických nákladů existuje řada nepřímých dopadů, za které dostaneme účet až v budoucnosti. Příkladem je školství, které připravuje budoucí lidský kapitál. České děti byly odkázány na online vyučování podstatně déle než v jiných zemích.

Zavřené školy sice do jisté míry kompenzuje distanční výuka, normálně fungující školství ale zcela nenahradí. Navíc škola by měla pomoci získávat vedle vědomostí také sociální dovednosti, jako jsou komunikace a spolupráce.

Pandemie nás už stála stovky miliard viditelných nákladů a nevyčíslitelný objem budoucích dopadů. Části z nich by se dalo zamezit rychlou vakcinací. Problémy s nedostatkem vakcín trápí celou Evropu, nicméně my jsme si navíc přidělali vlastní problémy a nevyužili několik příležitostí k zajištění většího počtu vakcín. Celkem nás budou vakcíny stát asi šest miliard korun. Návratnost této investice pro stát by byla necelé dva týdny.