O online výuce nechce nikdo z rodičů školou povinných dětí ani slyšet. Dává to samozřejmě smysl, než aby děti seděly opět před monitorem a překřikovaly se s hlučícími spolužáky, to raději ať jdou ven do parku nebo do lesa.

Virtuální vzdělávání je samozřejmě komplikované, ale čas zrušených kroužků našich ratolestí se nedá vyplnit jen nudou, která je v menší míře prospěšná a vede ke kreativitě, nebo tabletem s pohádkami.

Fyzický kontakt nic nenahradí, ale i během karantény se dá čas s dětmi využít produktivně ve smyslu získávání nových dovedností.

Tady jsou čtyři online kroužky, které pomohou vašim dětem přečkat náročné období lockdownu a ještě je třeba nasměrují k budoucím profesím.

Věda nás baví

Pokusy se dají dělat v rámci této aktivity v domácích podmínkách a jsou jednodušší. Vyučující na nich dětem vysvětlí jevy kolem nich, lekce je vždy k dispozici celý týden.

Domeček online

Dům dětí a mládeže v pražských Stodůlkách se na pandemii pořádně připravil a veškeré své kurzy přesunul online. Ratolesti se mohou učit hrát na flétnu, tančit orientální tance, zpívat, zapsat se do dílny pohádek nebo kreativní dílny. Tato výuka probíhá ve formě krátkých videí, které jsou umístěny přímo na stránkách.

La škola

Hudební škola autorské tvorby a improvizace, která pracuje s dětmi i seniory, spustila své kurzy prostřednictvím Zoomu. Bude se hodit nejen pro muzikální ratolesti, ale i pro jejich rodiče, kteří se mohou prostřednictvím společného zpěvu odreagovat.

make IToday
Lekce digitální gramotnosti pro děti od osmi let je naučí využívat počítač edukativním způsobem. Zároveň se lze přihlásit i na kroužek robotiky, programování i grafiky.