Brno je centrem českého kosmického průmyslu. V místních firmách vznikají družice s hyperspektrální kamerou nebo AI technologie pro analýzu družicových snímků. Vesmírné inovativní projekty umějí hlídat hranice států, využití najdou ve vojenském zpravodajství i při monitorování banánů v Africe.

Na družice jako finální produkt pro zákazníka se zaměřuje brněnská společnost TRL Space. Aktuálně staví jednu pro Českou republiku a druhou pro africkou Rwandu, které má poskytnout důležité informace pro tamní zemědělství a jeho klíčovou komoditu, banány. 

„Námi vyvíjená hyperspektrální kamera, která bude součástí družice, umožní monitorovat závlahu nebo nemoci banánovníků. Dokáže totiž snímkovat velkou plochu a barevně rozlišit několik desítek spekter a tím i rozdíly mezi nimi,“ přibližuje výkonný ředitel brněnské firmy Petr Kapoun.

Vzhledem k tomu, jak ekonomicky klíčové pro Afričany plantáže banánovníků jsou, vyplatí se jim pořízení vlastní družice. I proto TRL zřídilo v Africe přímo pobočku se zatím osmi vlastními zaměstnanci. Technologie zároveň nabízí využití při ochraně hranic nebo vojenském zpravodajství. 

Hyperspektrální kameru ponese i družice TROLL, představující jiný obchodní model společnosti. Jedná se o první českou komerční družici, ze které si budou moci zákazníci objednat snímky pro své potřeby. Jako například Česká inspekce životního prostředí, která chce monitorovat černé skládky nebo znečišťování vodních toků.

„Zákazníkem může být jakýkoli veřejný nebo komerční subjekt, který potřebuje sledovat své plochy, jako jsou zemědělci, dopravci nebo třeba pojišťovny,“ říká Petr Kapoun, jehož firma měla v loňském roce obrat okolo tří milionů eur a letos očekává dvojnásobek.

Zpracování dat z vesmíru

Obecně je zpracování družicových dat pro zlepšování života na Zemi stále větší částí vesmírného průmyslu, na rozdíl od zažité představy jeho dobývání. A na takzvané downstreamové služby se specializuje právě řada technologických firem z jižní Moravy. 

„Vyvinuli jsme program, který pomocí algoritmu s umělou inteligencí analyzuje pořízené snímky přímo na palubě družice a na Zemi posílá jen ty s relevantními informacemi nebo bez šumu, který způsobují třeba mraky,“ popisuje Marek Marušin ze společnosti Zaitra.

Výrazně tak zlevňují a zrychlují celý přenos dat a mohou reagovat na události v reálném čase. 

„Dokážeme najít jen konkrétní snímky, které koncový zákazník výrobců družic, se kterými spolupracujeme, potřebuje – např. lokalizovat požár lesa nebo zjistit, jak se pohybuje loď průplavem. A omezené komunikační okno na přenos snímků tak využít efektivně,“ dodává.

To umožňuje například přijímat okamžitá upozornění týkající se stavu a bezpečnosti kritické infrastruktury nebo reagovat na přírodní katastrofy.

Za vším hledej družici

Firmy jako TRL Space nebo Zaitra, stejně jako řada dalších z více než čtyřiceti působících v Brně a okolí, ukazují, jak mohou být jejich technologie aplikovány ve velmi rozmanitých oblastech – napříč průmysly a potřebami lidí přímo na Zemi.

„Většina moderních systémů funguje přes družice, bez nich by to nešlo, ale zároveň se rozšiřuje využitelnost jejich dat a služeb,“ potvrzuje Luděk Kühr ze společnosti Biz Garden.

V současné době patří do expertního týmu, který definuje nový evropský datový prostor zpřístupňující družicová data napříč veškerým životem na Zemi. A mezi příklady uvádí cestovní ruch a udržitelný rozvoj regionů i sledování změn životních podmínek lidí a jejich ekonomicko-politické důsledky v podobě ozbrojených konfliktů nebo migrace.

Právě evropské či vládní projekty jsou dalším pilířem celého průmyslového odvětví. Spolupráce s ESA (Evropská vesmírná agentura) bývá vstupní branou do průmyslu jako takového – pracujete jen na části a etablujete se jako dodavatel se všemi potřebnými certifikacemi, ale neméně podstatné je takové zapojení dále zužitkovat. 

Finance ESA se totiž rovnají dotacím členských států a taková investice se může vrátit jedině tak, že firmy začnou získávat zakázky i jinde.

„Málokdo si uvědomuje, že ESA iniciuje přenos technologií do komerčního sektoru, Evropská komise přímo podporuje podnikání ve vesmírném průmyslu,“ upozorňuje manažer výzkumných projektů ze společnosti Biz Garden, která začínala studií proveditelnosti a demonstračním projektem zaměřeným na využívání družicových signálů pro bezpečnost a lepší informovanost návštěvníků horských středisek. A tento směr úspěšně rozvinula do několika komerčních projektů.

Z Brna až na Měsíc

„Kromě toho, že dodáváme celé satelity, vyvíjíme i technologie, které následně můžeme prodávat do celého světa. Příkladem je laserový výškoměr Lidar, jehož výzkum a vývoj probíhá v rámci programů ESA,“ vysvětluje Petr Kapoun z TRL Space.

Jedním z nich je vědecká mise LUGO, která by se měla dostat na oběžnou dráhu Měsíce v roce 2030 a mapovat na něm lávové chodby pro poskytnutí informací o budoucích lunárních stanovištích. Navíc, pro region i celé Česko je výjimečná ještě v jednom ohledu. Pro Evropskou kosmickou agenturu ji jako vůbec první organizace ze střední či východní Evropy povede právě firma TRL Space z Brna.