Česko by mohlo od Švýcarska získat téměř sedmdesát sedm milionů švýcarských franků, tedy asi 1,8 miliardy korun na programy v oblasti soudržnosti pro roky 2024 až 2029. Předpokládá to návrh rámcové dohody mezi oběma zeměmi, kterou ve středu projedná vláda.

Podobný program už v Česku fungoval v letech 2007 až 2017, rozdělilo se v něm tehdy zhruba 2,5 miliardy korun.

Ministerstvo financí, které návrh dohody předkládá společně s ministerstvem zahraničí, na internetu uvedlo, že podpořené programy by bylo nutné spolufinancovat z českých zdrojů v objemu patnáct procent.

Materiál, který vláda projedná, konstatuje, že spolufinancování bude zajištěno v rámci výdajových limitů státního rozpočtu a střednědobého výhledu dotčených kapitol státního rozpočtu.

Více z tématu
Česko mezi desítkou nejlepších? Musíme se ekonomicky více otevřít světu, řekl Fiala

Česko-švýcarská spolupráce naváže na první program, na kterém se obě země dohodly po vstupu Česka do Evropské unie. Program slouží ke snižování rozdílů mezi Českem a vyspělejšími zeměmi Evropské unie a také mezi městskými centry a regiony postiženými urbanistickými změnami v Česku.

První smlouvu o podpoře soudržnosti podepsaly Česko a Švýcarsko v roce 2007, do roku 2017 na jejím základě Česko získalo zhruba 2,5 miliardy korun. Dvě pětiny poskytnutých peněz mířily do Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje.

Program podpořil zhruba 400 projektů v oblastech dopravní infrastruktury, zdraví, péče o seniory, vědy a výzkumu či podpory podnikání.