Začátkem března se na poli letecké dopravy objevil (staro)nový fenomén: letadla duchů. Na jejich palubách žádní pasažéři necestovali –⁠ případně jen ve velmi omezeném počtu –⁠, takže lety jako takové byly z pohledu jednotlivých aerolinek velmi ztrátovou záležitostí. Ne však natolik, aby je přestaly provozovat.

Za vše mohly takzvané sloty, tedy pevně dané časy, ve kterých smějí letadla dotčené společnosti na pravidelných spojích vzlétat a přistávat na velkých mezinárodních letištích, a s nimi spjatá unijní legislativa. Ta praví, že aby o ně dopravce nepřišel, musí je využívat alespoň z 80 procent. Pokud by tak neučinil, sloty by mu byly pro následující období odebrány a nabídnuty konkurenci. A to se pochopitelně žádné aerolince do krámu nehodí.

Evropští politici si naštěstí tuto absurdní situaci celkem rychle uvědomili a společně se všemi zainteresovanými stranami se dohodli na tom, že kvůli pandemii platnost daného pravidla dočasně pozastaví –⁠ prozatím do konce nadcházejícího března, kdy začne „letní letová sezona“.

Protože ale koronavirus, zdá se, nepolevuje a protože dle mnoha prognóz se letecká doprava na svoji předcovidovou úroveň dostane nejspíš až za několik let, dospěla celá řada subjektů k přesvědčení, že vrátit se k původně platným regulím by v tuto chvíli bylo přece jen poněkud předčasné.   

Podle zástupců Mezinárodního sdružení leteckých dopravců (IATA), letišť a autorit přidělujících ony sloty by se proto zmíněné pravidlo mělo pro nadcházející letní sezonu přinejmenším opět významně poupravit. Jak konkrétně?

Existující pravidla ohledně letištních slotů nejsou navržena tak, aby se byla schopna vypořádat s prodlužujícím se kolapsem celého odvětví.

Předně by mělo dojít ke snížení zmíněného limitu, a to z 80 procent na 50. Dále uskupení navrhuje, aby aerolinky, které se svých slotů pro dané letiště nejpozději začátkem příštího února vzdají, je mohly následně v roce 2022 získat nazpět. A v neposlední řadě žádá, aby bylo jasně stanoveno, za jakých okolností je možné každý nevyužitý slot omluvit takzvaným zásahem vyšší moci – například v důsledku uzavřených hranic či zavedením karanténních opatření.       

„Existující pravidla ohledně letištních slotů nejsou navržena tak, aby se byla schopna vypořádat s prodlužujícím se kolapsem celého odvětví,“ argumentuje IATA v dokumentu, který dala k dispozici agentuře Reuters.

Jenže s tím ani zdaleka ne všichni souhlasí. Přestože zmíněná IATA zastupuje téměř 300 aerolinek z celého světa, několik významných hráčů z oboru se staví na odpor. Jmenovitě například irský nízkonákladový dopravce Ryanair nebo maďarský Wizz Air.

Obě společnosti vidí za uvedeným návrhem především snahu zavedených leteckých dopravců odepřít jim potenciální expanzi, neboť si jsou dobře vědomi toho, že je o jejich letištní sloty právě ze strany nízkonákladovek dlouhodobě velký zájem.

„Wizz Air shledává pokus o prodloužení současného zneplatnění slotových pravidel, ať už v plném, částečném, či výrazně redukovaném rozsahu, naprosto nepřijatelným,“ sdělil agentuře šéf společnosti Jozsef Varadi s tím, že by tak dle jeho názoru došlo k omezení konkurence napříč odvětvím, v důsledku čehož by ceny letenek vyletěly vzhůru.

Nejdražší letištní slot byl v roce 2016 prodán za 75 milionů dolarů.

Do jak velké míry Varadimu záleží právě na peněženkách samotných cestujících, můžeme jen spekulovat. Faktem je, že v dobách krize bývají ceny slotů značně podhodnoceny, kdežto za standardních okolností mohou dosahovat – pochopitelně v závislosti na atraktivnosti daného letiště i konkrétního času – až sedmimístných sum.

Dosavadním rekordem je v tomto ohledu transakce z roku 2016 mezi Oman Air a Kenya Airways, kdy prvně jmenovaná společnost zaplatila té druhé za ranní přistávací slot na londýnském Heathrow astronomických 75 milionů dolarů.    

Zda se návrh IATA ujme, ukážou následující měsíce. Konečné slovo v tomto ohledu bude mít, stejně jako v březnu, Evropská komise. Jedno je nicméně jisté už teď: vzhledem k očekávanému velice pozvolnému nárůstu poptávky po letecké dopravě se během příštího roku letadla duchů na oblohu skutečně vrátí. Otázkou tak pouze je, kolik jich nakonec bude.