Mají týden času. A jasné zadání: Vytvořte hru o duševním zdraví. Čím více nadšenců se přihlásí, tím lépe pro všechny.

Britská charitativní organizace GamesAid se rozhodla uspořádat takzvaný game jam, během něhož má vzniknout co nejvíce jednoduchých her (videoher nebo deskovek), které se budou věnovat stále tabuizovanému tématu. Jak připomínají organizátoři, o duševním zdraví se sice začíná pozvolna mluvit, ale zejména v práci se psychické problémy obvykle neberou podobně seriózně jako ty fyzické.

Jam, který probíhá od 16. do 23. února a mohou se do něj hlásit vývojáři z celého světa, má pomoci situaci alespoň trochu změnit. Ve vývojářském světě nejde o nijak výjimečný koncept, podobných jamů se koná každoročně spousta, jeden byl nedávno i v Praze. Tento je však pozoruhodný tématem, které od zúčastněných žádá myslet za hranice pouhé zábavy.

Obsese mají algoritmický podtext, takže OCD je pro hru dobře uchopitelné.

„Pocit, že lidé tvoří hry společně, byť jen takto virtuálně, je pro tvorbu dost motivační,“ vysvětluje český publicista a vývojář Ondřej Trhoň, který se jamu účastní. „A stejně tak i jasné omezení zadáním i časem.“

Duševní zdraví je téma, kterému se sám dlouhodobě věnuje. Rozhodl se vytvořit hru o OCD, tedy obsedantně-kompulzivní poruše. Lidé, kteří jí trpí, mívají zjednodušeně řečeno vtíravé myšlenky, jež je nutí dělat opakovaně nějakou činnost.

„Snažím se proto zpracovat problematiku duševní energie a vysvětlit, jak ji OCD lidem ubírá a komplikuje jim každodenní úkoly,“ popisuje Trhoň. „Různé obsese mají algoritmický podtext, takže to téma je svým způsobem pro hru dobře uchopitelné.“

Další motivací pro zúčastněné – kromě samotného vytvoření hry – je feedback od odborné poroty. V tomto případě jde o tři vývojáře, jednoho novináře a jednoho zástupce organizace zabývající se duševním zdravím. Nejlepší tituly se pak dostanou na dubnový London Games Festival, kde budou mít jejich autoři příležitost se ještě více zviditelnit a získat i cenné kontakty.

Tematika duševního zdraví se ve hrách objevuje stále častěji. Převážně v nezávislé tvorbě, jako příklad lze uvést tituly Depression Quest, Actual Sunlight či Celeste, čestnou výjimkou v mainstreamu je hra Hellblade: Senua’s Sacrifice. „Souvisí to s rozvojem nezávislého trhu, zjednodušením vývoje her, a tím pádem otevíráním prostoru pro nové tvůrce a tvůrkyně a větším množstvím diverzifikovanějších pohledů,“ líčí Trhoň. „Navíc se ve společnosti o duševním zdraví začíná více mluvit, takže dává smysl, že se to bude odrážet i ve hrách.“

Hry jsou navíc pro šíření osvěty o tématu velmi vhodným médiem. „Umějí vyvolávat empatii, pocit zodpovědnosti za dění. A dají hráči příležitost osahat si situaci jinak, než když si o ní jenom čte,“ míní Trhoň. „Tím pádem jsou hry zejména u hůře pochopitelných potíží psychického rázu zajímavou možností.“

Nejčastěji přitom vznikají tituly s tématy úzkostí a depresí, což kopíruje situaci psychických onemocnění v populaci. Po skončení game jamu budou vzniklé tituly ke stažení z jeho stránek.