skip to main content
Breaking News

Žadatelé z programů COVID čerpali do konce ledna 44 miliard korun. Banky schválily půjčky za 50 miliard

Podnikatelé ze záručních programů COVID II, III, Praha a plus k 31. lednu podle aktuálních dat České národní banky (ČNB) čerpali 44,2 miliardy korun. Banky ke stejnému datu schválily žádosti za 50,1 miliardy korun. Čerpání od naposledy zveřejněných statistik k 15. lednu vzrostlo o zhruba 1,6 miliardy korun, objem schválených žádostí za stejné období stoupl o  přibližně 1,4 miliardy korun.

Reklama

Živnostníci a firmy s až 500 zaměstnanci mohou stále žádat o úvěry z programu COVID III. Za půjčky zde ručí stát prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). Maximální výše úvěru na provozní výdaje a nově také na investice je 50 milionů korun. Délka ručení jsou tři roky. Kapacita programu je 500 miliard korun. Banky v COVID III k 31. lednu podle ČNB schválily 3695 žádostí za 24,1 miliardy korun. Podnikatelé z programu zatím čerpali úvěry za 20,9 miliardy korun. V programu bylo dosud přijato 6544 žádostí v objemu 41,3 miliardy korun. Ve srovnání s daty k  15. lednu počet přijatých žádostí k 31. lednu vzrostl o 184, objem stoupl asi o 1,2 miliardy korun.

Reklama

Velké exportně zaměřené firmy mohou nadále využívat program COVID plus. Za úvěry v něm ručí Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP). Podniky mohou přes komerční banky žádat o půjčky od pěti milionů do dvou miliard korun. Maximální výše úvěru odpovídá 25 procentům ročního obratu společnosti. Vláda v něm od ledna zvýšila krytí nesplacené jistiny až do 90 procent, záruky prodloužila na šest let. O půjčky se mohou nově ucházet i provozovatelé ubytovacích zařízení zaměření na zahraniční klientelu. Banky v něm podle ČNB k 31. lednu schválily 66 žádostí za zhruba 10,7 miliardy korun. Podniky z programu zatím získaly asi devět miliard korun. Banky k 31. lednu evidovaly 96 přijatých žádostí za 14,8 miliardy korun.

U programu COVID II bylo podle ČNB k 31. lednu schváleno 3079 žádostí za 13,9 miliardy korun, podnikatelé čerpali zhruba 13 miliard korun. ČMZRB celkem schválila 3234 žádostí za 14,9 miliardy korun.

V případě programu COVID Praha se počet schválených žádostí podle údajů ČNB už od 15. ledna nezměnil, zůstal na 285 za zhruba 1,5 miliardy korun. Pražští podnikatelé k 15. lednu čerpali 1,4 miliardy korun. ČMZRB schválila 311 žádostí za 1,6 miliardy korun.

Reklama
Reklama