Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair prohrála soudní spor o španělský koronavirový program solventnosti.

Pomoc firmám zasaženým pandemií nemoci covid-19 v celkovém objemu deset miliard eur (246,4 miliardy korun) před čtyřmi lety schválila Evropská komise (EK) a v roce 2021 Tribunál Soudního dvora EU potvrdil, že je v souladu s unijním právem.

Rozsudek je konečný a nelze se proti němu odvolat, uvedl ve čtvrtek Soudní dvůr EU. Žaloba je jednou z řady, kterou aerolinky podaly proti svým konkurentům využívajícím státní pomoc.

Evropská komise program schválila v roce 2020 s tím, že je v souladu s pravidly EU. V době pandemie povolila EK v celé unii státní pomoc v řádu miliard eur aerolinkám zasaženým pandemií nemoci covid-19 i firmám v jiných odvětvích.

Ryanair napadl španělský program u soudu nižší instance, ale v roce 2021 prohrál. To aerolinky přimělo podat odvolání k Soudnímu dvoru EU, který je nejvyšší soudní instancí v unii. Soudci nyní argumenty Ryanairu zamítli.

„Soudní dvůr potvrdil rozhodnutí (Evropské) komise, kterým povolila fond na podporu solventnosti strategických španělských podniků,“ rozhodl soud.

Výjimečná povaha a význam cílů sledovaných tímto dotačním programem naznačují, že bylo dosaženo spravedlivé rovnováhy mezi jeho pozitivními a negativními dopady na vnitřní trh, což je v zájmu EU, dodal.

Ryanair uvedl, že rozhodnutí vzal na vědomí. Upozornil také, že EK dosud nevymohla státní podporu poskytnutou jeho konkurentům v době pandemie.

„V jiných případech týkajících se státní podpory za covidu-19 Tribunál EU rozhodl, že podpora v hodnotě miliard eur, kterou obdržely společnosti jako Air France, KLM, Lufthansa, SAS a některé italské letecké společnosti, byla protiprávní,“ uvedl Ryanair.

„Evropská komise dosud nenařídila navrácení protiprávní podpory ani neuložila žádná opatření k nápravě škod způsobených hospodářské soutěži tím, že francouzská, nizozemská, německá, švédská, dánská a italská vláda v rozporu s právem EU upřednostňují své původní vlajkové letecké společnosti před ostatními leteckými společnostmi v EU,“ dodaly irské aerolinky.

Ryanair je ve svých žalobách úspěšný částečně. Některé spory vyhrál, v některých případech byl neúspěšný.