Existuje nespočet teorií, které tvrdí, že opakováním pozitivních frází dokážete změnit svůj život k lepšímu. Že vaše obavy zmizí jednoduše tím, když si budete pravidelně opakovat, jak úspěšní a silní jste. Pokud jste se tato pozitivní prohlášení už snažili použít, jistě víte, že nejde o nic jednoduchého. I když strávíte touto recitací klidně 20 minut, ve zbylých hodinách dne pravděpodobně sklouznete opět k původním opakujícím se myšlenkám, které se vám vryly hluboko do mysli.

Pozitivní prohlášení jsou problematická v tom, že fungují na povrchové hladině vědomého myšlení. Nejsou tak schopna prostoupit do podvědomé mysli, kde se skrývají naše přesvědčení, která nás limitují.

Pokud si poručíte myslet „Jsem zdravý a bohatý“, zatímco vaše hluboké přesvědčení říká opak, je pravděpodobné, že váš mozek vyhlásí vnitřní válku. Pokud se sami sobě snažíte vsugerovat, jak jste úspěšní, ale zápasíte s nejistotou v návaznosti na vaše schopnosti a úspěchy, vaše podvědomí vám pravděpodobně připomene ty momenty, kdy jste se nějak profesně ztrapnili nebo pochybili.

Čtěte také: 10 zlozvyků chronicky nešťastných lidí

Pravdou je, že přirozené a zdravé je prožít celou škálu pocitů, včetně těch méně příjemných jako zklamání, smutek nebo vinu. Není pochyb o tom, že přemítání nad negativními myšlenkami se může stát toxickým, ovšem zakrývání vašich nejistot pozitivními myšlenkami je jen dočasným řešením. Neuváženě optimistické smýšlení může spustit sebepoškozující spirálu, obzvlášť u těch, co jsou náchylní k úzkostem a depresím.

Zatímco opakování pozitivních sebehodnocení může být přínosné u egoistických lidí, tak u jedinců s nízkým sebevědomím spíše selhává. A jestliže mohou být pozitivní prohlášení neefektivní, nebo dokonce škodlivá, jak jinak se můžeme mentálně vzchopit a docílit změny?

Zde je několik strategií, díky kterým by mohla vaše vnitřní prohlášení skutečně fungovat. Ve váš prospěch, nikoli proti vám.

Oprostěte se od černých myšlenek

Začněte s vyslovením a uvědoměním těch myšlenek, které vás zatěžují – tedy těch, které nemají žádný jiný účel, než aby vás držely na jednom místě. Prohlášení typu „Odpouštím si za prokrastinování“ nebo „Je v pořádku být naštvaný“ uvolňují naše emoční zdroje. Pokud budete trávit méně času bičováním sebe sama za prokrastinaci, můžete přesměrovat ušetřenou energii na vylepšení vašeho seznamu úkolů.

Dejte šanci sebedotazování

Výzkumy ukazují, že mnohem efektivnější v dosáhnutí změny je klást si otázky, nikoliv si něco přikazovat. Když zachytíte jedno ze svých vnitřních kritických obvinění, zamyslete se nad tím, jak ho můžete změnit v otázku. Otázky totiž otevírají cestu novým možnostem.

Čtěte také: Skrytá psychologie neúspěchu: Proč se vyplatí občas narazit

Zde jsou příklady prospěšných otázek: Jsem ochoten udělat, co je třeba? Kdy jsem tohle dělal? Co nejhoršího se může stát? Tento druh sebedotazování nabíjí ty oblasti mozku, které se zaměřují na řešení problémů. Pomáhají vám napojit se na vaši vrozenou kreativitu. Budete tak schopni utkat se se svými negativními myšlenkami se zvědavostí, nikoliv se strachem.

Zaměřte se na pokrok, ne na dokonalost

Používání pozitivních prohlášení typu „Jsem úžasný a schopný“ může selhat, pokud jim opravdu nevěříte na kognitivní i emocionální úrovni. Pro efektivní přerámování vašeho myšlení zvažte to, kým se stáváte, a zaměřte se na vlastní pokrok.

Možná budete muset svou vnitřní řeč přepracovat na „Pracuji na svém pokroku a to je v pořádku“. To vám dá určitý směr pozitivního růstu, který je jak reálný, tak dosažitelný. Můžete si také říkat: „Pokaždé se snažím, abych si byl více vědom toho, jak utrácím své peníze.“ Tím si uvědomíte fakt, že se někam vyvíjíte a že máte šanci vytvořit pro sebe lepší finanční budoucnost.

Pokud tíhnete k negativní sebemluvě a máte dost pozitivních prohlášení, která nefungují, zkuste jednu z přerámovacích technik. Možná si začnete všímat velkých změn ve vašem myšlení, které dokáže nastavit vaši produktivitu a úspěch.