Energetická skupina ČEZ získala v procesu EIA souhlas s výstavbou největší plynové elektrárny v Česku s elektrickým výkonem až tisíc megawattů. Ta by měla v příštích letech vyrůst v areálu elektrárny Mělník a měla by nahradit nynější uhelné bloky, kterým končí životnost. Nový zdroj bude stejně jako dosavadní elektrárna vyrábět teplo pro část Prahy. Vyplývá to z dokumentů na webu EIA, na které dnes upozornil server Ekonomický deník.

Ministerstvo životního prostředí, které posuzovalo dopad projektu na životní prostředí v procesu EIA, vydalo souhlasné stanovisko 21. října. Pozitivně hodnotilo to, že plynová elektrárna omezí negativní vlivy ze spalování hnědého uhlí, a tím přispěje ke snížení produkce skleníkových plynů v regionu. Ministerští úředníci pro souhlas stanovili asi dvě desítky podmínek, žádají mimo jiné využití nejlepších dostupných technologií pro velké zdroje nebo zachování možnosti hnízdění pro sokola stěhovavého a kavku obecnou.

Podle předloženého záměru mají v areálu mělnické elektrárny vyrůst tři paroplynové elektrárny s plánovaným spuštěním v letech 2026, 2029 a 2030. V součtu mají mít elektrický výkon okolo tisíce megawattů. Kromě výroby elektřiny budou produkovat také teplo pro východní polovinu Prahy, Mělník a Neratovice.

Doplní je záložní plynová kotelna o výkonu sto čtyřicet tepelných megawattů a možná také zvažovaný zdroj na energetické využití odpadu. Spotřeba zemního plynu zde bude ohromná – zhruba 1,35 miliardy metrů krychlových ročně. To odpovídá zvýšení spotřeby plynu v Česku asi o patnáct procent.

„Předpokládáme vyhlášení veřejné zakázky na první paroplynový zdroj ještě v letošním roce,“ řekl serveru mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Investorem bude dceřiná společnost ČEZ Energotrans, která nynější uhelnou elektrárnu provozuje.

ČEZ očekává, že v době spuštění nové elektrárny nebude dostupnost ani cena plynu tak problematická jako letos. „Paroplynové zdroje budou v souladu s kritériem taxonomie plynových zařízení navrženy tak, aby již od uvedení do provozu umožňovaly částečné spoluspalování vodíku se zemním plynem s možností následné úpravy na spalování až stoprocentního vodíku,“ doplnil mluvčí ČEZ.