Vláda zřejmě podpoří posun termínu, do kdy musí firmy vyřadit emisní povolenky za emise vypuštěné v předchozím roce. Jde současně o termín, do kdy si firmy musí příslušný počet povolenek nakoupit.

S návrhem odložit datum z 30. dubna na 30. září přišla v Poslanecké sněmovně skupina koaličních i opozičních poslanců. Reagují tak na novelizaci evropské směrnice, která termín posouvá.

Vláda se má novelou zabývat ve středu a podle návrhu stanoviska na vládním webu ji zřejmě bez připomínek podpoří. Cena povolenek je jedním z faktorů, které se promítají do cen energií.

Emisní povolenky nakupují elektrárny a další průmyslové podniky, které vypouštějí do ovzduší skleníkové plyny, například oxid uhličitý. Jedna povolenka opravňuje podnik vypustit do atmosféry jednu tunu oxidu uhličitého, případně ekvivalentního množství jiného plynu.

Povinnost vyřadit emisní povolenky v množství odpovídajícím vypuštěným emisím ukládá dotčeným firmám zákon.

S posunutím data z dubna na září počítá již změněná směrnice Evropské unie. Předkládající poslanci ale poukazují na to, že příslušný zákon, který by změnu zavedl do české legislativy, sice ministerstvo životního prostředí připravilo, ale vláda ho nestihne předložit včas.

Firmy by tak musely nakupovat povolenky a vyřazovat již k letošnímu 30. dubnu.

Pokud by se datum vyřazování povolenek posunulo, mohly by firmy rozložit jejich nákup do delšího období. „Podniky tak budou moci jejich nákup rozložit do delšího časového období, což bude mít pozitivní vliv na jejich tok hotovosti,“ stojí v důvodové zprávě.

Poslanci navrhli, aby Sněmovna jejich návrh schválila zrychleně již v prvním čtení. Nejbližší příležitost budou mít v polovině ledna. Jejich návrh však nejdřív dostane k posouzení vláda, která na to bude mít jeden měsíc.

Evropský systém obchodování s emisemi je hlavním nástrojem Evropské unie pro snížení emisí skleníkových plynů.

Stanovuje limity celkového množství skleníkových plynů, které mohou vypouštět sektory v jeho působnosti, a zároveň umožňuje podnikům získat nebo zakoupit emisní povolenky, s nimiž lze podle potřeby obchodovat. Když se cena povolenek zvyšuje, roste i motivace firem snažit se omezovat emise.