Když se řekne Bruce Lee, pravděpodobně se vám jako první vybaví jeho monumentální bojové kousky a bavičské schopnosti, případně jeho předčasná smrt v pouhých 32 letech. Co si obvykle ale neuvědomujeme, je to, že to byl také vášnivý vůdce – někdo, kdo nejenže učil ostatní, ale také je silně a hluboce inspiroval.

Čtěte také: Pozor na dokonalost. 8 znaků, že se vám perfekcionismus vymyká z rukou

Tento článek vám představí čtyři lekce, ze kterých se všichni můžeme od mistra Leeho poučit.

1. Znalosti a vůle nestačí, tyto vlastnosti musíte umět využít

Bruce Lee od svých studentů a od všech, s nimiž pracoval, vyžadoval více než samotné znalosti či dobré úmysly. Chtěl, aby dokázali své schopnosti využít. Svým studentům opakoval, že všechny formy znalostí vedou k sebeuvědomění, které ovlivňuje způsob, jakým se vyjadřujeme a jednáme.

Jinak řečeno – mistr Lee byl toho názoru, že pokud znalost nepřevedeme do akce, tak ji buď předstíráme, nebo je pro nás zbytečná.

Slovy Johanna Wolfganga Goetha: „Nestačí jen něco vědět, je třeba to i využít, nestačí něco chtít, je třeba to i vykonat.“ Lee byl velkým fanouškem tohoto citátu, ve skutečnosti tuto myšlenku v mnoha rozhovorech sám vyslovil. To vedlo mnoho lidí k mylné domněnce, že jsou tato slova originálně jeho.

Když je člověk ve vedoucí pozici, musí být pro své kolegy velkou morální inspirací. Pokud v nich však nevybudí potřebu naučené vlastnosti využít, nevede své podřízené správným směrem.

2. Pokud narazíte na překážku, přizpůsobte se a přenastavte se tak, abyste ji překonali a mohli být nejlepší za každých okolností

V roce 1970 si Lee během cvičení cviku zvaného „Dobré ráno“ zranil záda. Při tomto cviku se cvičící předklání s činkou na ramenou a je propnutý jak v zádech, tak v nohou. Jeho rekonvalescence byla pomalá a dlouhá, ale Lee nemarnil čas a využil ho ke psaní. A o čem jiném než o jeho oblíbených bojových uměních.

Čemu se nemohl věnovat aktivně, tomu se věnoval alespoň myslí a písmem. Během tohoto období napsal mnoho kapitol své knihy Tao of Jeet Kune Do (vydána posmrtně v roce 1973), kterou se může dodnes každý inspirovat a čerpat z ní mistrovy znalosti.

Ponaučte se z těchto slov a stejně jako mistr Lee využijte každý zdroj, který máte k dispozici, a to i v případě, kdy jste jakkoliv limitováni různými překážkami.

Cílem je být vždy užitečný. Vůdce se musí umět rychle rozhodnout a být ve svých rozhodnutích kreativní. Když se na jeho cestě objeví překážka, vždy musí najít způsob, jak ji překonat – přes, pod, či skrze ni.

3. Poražení jste pouze tehdy, když porážku uznáte

Bez ohledu na to, koho vedete, vaši podřízení občas utrpí porážku. Úkolem vás jakožto vůdce je zajistit, aby se jí nepoddal a naopak se z ní poučil. Je třeba, abyste vnímání nezdarů nastavili tak, aby kdykoliv k nějakému dojde, zvedl pracovní morálku a motivaci vašeho týmu.

Pamatujte na slova Bruce Leeho: „Porážka je stav mysli; nikdo není poražen, dokud porážku nepřijme jako skutečnost.“

Nenechte svůj tým, aby se cítil poražený, dokud to sami neuznáte. Nezáleží na tom, co čtvrtletní zprávy a tabulky říkají. A když se vám stane, že uznáte porážku a váš tým ji odmítne připustit, znamená to, že to děláte správně.

Nezaměňte ale Leeho pohled na porážku s naivní neochotou přijmout skutečnost.

4. Lidské učení je o změně názorů, postojů a činností mnohem víc než o shromažďování znalostí

Lee byl toho názoru, že „učení není nikdy kumulativní, ale je to pohyb vědění, který nemá žádný začátek ani konec.“

Když se nad těmito slovy zamyslíme, pochopíme, jak pravdivá jsou. Lidská mysl nepracuje kumulativně a nenačítá stálé více informací jako pevný disk počítače. Lidské vědomí funguje mnohem jemněji.

Nové poznatky vytlačují z paměti ty staré, a tak se mění i náš přístup a pohled na různé situace. Ať už hovoříme o obchodním úspěchu, duchovním vývoji nebo o jiném tématu, nové znalosti nás přiměly k reinterpretaci reality takovým způsobem, který více či méně posune naše činy.

Učení není stálý proces a změna myšlenek a činů není okamžitá. Výkonnost lidské mysli je nestálá. Neočekávejte, že si váš tým zapamatuje vše, co se je snažíte naučit. Už vůbec nečekejte, že bude jejich vývoj probíhat lineárně. Občas si vaše slova a činy zapamatují a poučí se, občas však také ne. Co si zapamatuje jeden člen týmu, druhý zapomene.

Když si tento přístup osvojíte a pochopíte, že učení probíhá právě takto, získáte mnohem větší důvěru ve váš tým a v potenciál jeho růstu. Stejně tak váš tým bude mít velkou důvěru ve vás a ve vaše činy.