Úspěšné firmy to už pochopily – staré struktury a způsoby řízení přestávají fungovat. S tím, jak se mění svět, lidé v něm i povaha práce, se musí změnit i ti, kterým se dřív všichni přizpůsobovali. Pokud chcete, aby vaše společnost byla úspěšná i nadále, měli byste se zamyslet nad tím, jak to u vás chodí a jestli u vás funguje těchto 14 zásad úspěšné firmy zítřka.

Mějte malé týmy a buďte globální

Stále více společností se řídí taktikou rozděl a panuj. To znamená, že firmy rozmisťují své pobočky i zaměstnance po celém světě a jediný zaměstnanec v zemi na druhém konci světa není nic zvláštního. Zásadu menších, ale výkonných týmů uplatňuje například zakladatel Amazonu Jeff Bezos. Říká mu „pravidlo dvou pizz“ – pokud k nasycení celého týmu nestačí dvě pizzy, je už příliš velký.

Zaměřte se na moderní technologie

Žádná společnost si nemůže dovolit takto rozptýlenou pracovní sílu, pokud není schopná udržet své lidi v kontaktu – kdykoli a kdekoli. To znamená, že musíte mít technologie, které to umožní. Technologie je zkrátka centrálním nervovým systémem jakékoli organizace.

14_principles_of_the_future_organization done

Probuďte v sobě podnikatelského ducha

I velké společnosti se musí naučit přemýšlet jako kreativní podnikatelé. Zaměstnanci by měli mít možnost otestovat své nápady, experimentovat, přicházet s novými projekty a realizovat ty, které mají potenciál.

Chovejte se jako malá společnost

Malé společnosti se dovedou rychle rozhodovat, nejsou zatíženy byrokracií a jsou mrštnější a přizpůsobivější. V rychle se měnícím světě si žádná organizace nemůže dovolit stereotypní chování „většího celku“, kdy zaměstnanci tráví všechen svůj čas kontrolováním e-mailů, pořádáním schůzek o pořádání jiných schůzek a prakticky tak fungují tempem slimáka.

Soustřeďte se na to, aby vaši lidé chtěli, nikoli museli

Firmy často předpokládají, že jejich zaměstnanci u nich pracují, protože musejí. Dnes má ale talentovaný zaměstnanec spoustu příležitostí k výdělku i mimo sféru tradičního zaměstnání. To znamená, že aby firmy nalákaly ty nejtalentovanější, musejí zajistit pracovní prostředí, jehož budou zaměstnanci chtít, nikoli muset, být součástí.

Reagujte a přizpůsobujte se změnám

Dnes platí, že kdo pozdě chodí, zkrachuje. Kdysi bylo možné si nejdřív počkat, co udělají ostatní, a pak je rychle následovat. Dnes už ale ne. Rozhodovat se musí rychleji a konat svižněji. Nejde přitom jen o přizpůsobení se novým technologiím: je také potřeba si všímat nových zvyků, které po pracovištích šíří, a přijímat je.

Hledejte inovace

Inovace by neměly přicházet jen od specializovaných týmů, oddělení nebo od několika lidí na vrcholu žebříčku. Úspěch v rychle se měnícím světě vyžaduje, aby mohla inovace přijít odkudkoli, a to i zvenčí firmy. Ale pozor na rozdíl mezi „inovací“ a „nápadem“. Nápady přicházejí neustále, zatímco inovace je až proces jejich uskutečnění. Umožňuje vaše organizace všem, aby mohli přednést myšlenku a pokusili se ji zrealizovat?

Buďte v cloudu

Ukládání dat v počítačích má omezenou životnost a jeho dny už jsou sečteny. Jak dlouho si myslíte, že je vaše společnost schopna konkurovat, když se všichni ostatní přizpůsobují technologickým změnám rychleji než vy? Tři roky? Pět let? Možná deset? Můžete to oddalovat, jak chcete, ale „organizace zítřka“ je v cloudu.

Zaměstnávejte více žen

Ve vedoucích pozicích není snad nikde ve světě dost žen. To znamená, že většina společností přichází o širší nabídku talentů a tím i o přístup k novým dovednostem a perspektivám. Ženy představují většinu nákupní síly, brzy jich bude více než mužů, budou vydělávat více než oni a, upřímně řečeno, v příštích letech se jim bude tak nějak celkově sakra dobře dařit. Progresivně smýšlející společnosti si uvědomují, že mít více žen na seniorských pozicích se vyplatí, a tento trend podporují.

Najděte vhodnou strukturu

Vyhněte se příliš hierarchizované struktuře vaší společnosti. Nějaká struktura je samozřejmě nutná, ale musí existovat rovnováha mezi pyramidovým modelem a plošší variantou. Jinými slovy, struktura je dobrá, pokud zaměstnancům pomáhá uvědomit si vlastní pozici ve společnosti. To ale neznamená, že všechno „poteče shora dolů“. Komunikace a spolupráce se pohybuje všemi směry – nahoru, dolů i do stran.

Vyprávějte svým lidem příběhy

Spousta firem vypráví zákazníkům různé příběhy, aby si s nimi upevnily vztahy, vyvolaly v nich emoční odezvu a přiměly je ke koupi svých produktů. Klíčové je ovšem vyprávět příběhy i svým zaměstnancům. Zaměstnanci rádi pracují pro společnosti, ve které věří a s jejichž hodnotami souhlasí. Toho je nejlépe možné dosáhnout právě příběhy – o tom, jak firma začala, proč existuje a kam směřuje.

Demokratizujte proces učení

Chcete-li se něčemu v dnešních společnostech naučit, musíte si většinou zarezervovat místo na nějakém kurzu nebo tréninku několik dní, nebo dokonce i týdnů dopředu. Učení je velmi strukturovaný a lineární proces, který je tím pádem dnes už zastaralý. V organizacích zítřka je jakýkoli zaměstnanec schopen být učitelem nebo studentem, který se dovede učit od svých kolegů kdykoli a kdekoli. Toho se pochopitelně z velké části dosahuje použitím technologií, které spolupráci podporují.

Posuňte se od výdělku k prosperitě

Výdělek je pouze finančním ziskem, kterého společnost dosahuje, ale pro většinu je hlavním měřítkem úspěchu. Prosperita ale sahá dál než jen k penězům. Jde o celkové zdraví a spokojenost zaměstnanců, zainteresovanost komunity, udržitelnost a zlepšování světa. Toto jsou klíčové hodnoty a vlastnosti, které organizace zítřka musí a bude mít.

Přizpůsobte se manažerovi i zaměstnanci zítřka

Není snad ani třeba říkat, že organizace zítřka se musí přizpůsobovat změnám v tom, jak zaměstnanci pracují a jak manažeři vedou. Bez toho byste se nehnuli z místa.


Další články od Jacoba Morgana:

Přichází revoluce. Za pár let se zcela změní váš pracovní život

Soukromí je mrtvé. Zabili jsme ho my sami

8 důvodů, proč už nepotřebujeme kancelář