Nejistota na trhu, vytváření dodatečných nákladů nebo snižování úrovně investic. To jsou jen některé z důsledků korupce. Světová ekonomika kvůli ní ztratí podle údajů Světové banky každý rok více než 2,6 bilionu dolarů, tedy závratných pět procent celosvětového HDP.

Korupce má navíc důsledky pro samotné organizace a firmy, které se jí kvůli svým zaměstnancům dopustí. Podle průzkumu Evropské komise považuje korupci za komplikaci v podnikání až třetina českých firem. Pro řadu z nich je tak dodržování pravidel a protikorupční politika zásadní.

Právě proto vznikl v advokátní kanceláři DLA Piper nástroj, který dokáže pomocí umělé inteligence korupční jednání odhalit. Úplně přitom obchází zavedený systém technologicky asistované a manuální kontroly, čímž údajně dokáže korupci vyšetřovat až desetkrát rychleji a hospodárněji než člověk.

„Pokuty pro firmy a organizace mohou často dosahovat závratných částek a potenciální poškození pověsti může být nevyčíslitelné. Celková hodnota pokut veřejně oznámených na celém světě za posledních pět let přesáhla deset miliard eur,“ zdůrazňuje Petr Šabatka, partner pražské kanceláře DLA Piper.

Známé částky sankcí jsou podle něj zároveň jen zlomky skutečné korupce – mnoho pokut je vyřešeno mimosoudně a nebývají zveřejněny. „Vzhledem k vysoké míře rizika v této oblasti je tedy nezbytné, aby organizace měly zavedeny preventivní opatření a prováděly pravidelné kontroly, které jsou časově i finančně náročné,“ upozorňuje advokát.

Platforma nazvaná Aiscension Bribery využívá adaptivní umělou inteligenci a behaviorální analýzu, kterou v DLA Piper vyškolili tak, aby byla schopna odhalit klíčové formy korupčního jednání – například poskytnutí nebo přijímání úplatku nebo obcházení interních postupů.

Systém, který mezinárodní kancelář spustila ve všech zemích, kde působí, dokáže analyzovat data ve více než stovce světových jazyků včetně češtiny. Nástroj kombinuje různé analytické metody způsobem, jakým to manuální kontrola nedokáže, a v obrovském množství textových dat identifikuje vzory a anomálie psaného projevu.

Technologie dokáže vyhodnocovat e-maily, chatová vlákna, prezentace, dokumenty, ale například i pracovní kalendáře zaměstnanců firmy za určité období. Umělá inteligence navíc odhalí nejen případy, ve kterých se zaměstnanec korupce dopustí, ale i potenciální situace, které by mohly ke korupci vést a firmu tak ohrozit.