Ubytovací online služba Airbnb uvedla, že je ochotna dočasně zadarmo ubytovat 20 tisíc afghánských uprchlíků po celém světě tam, kde své služby nabízí. Podle generálního ředitele společnosti Briana Cheskyho tím Airbnb reaguje na jednu z největších humanitárních krizí současné doby, protože cítí povinnost zakročit.

Tisíce afghánských rodin nyní utíká z Afghánistánu a první kapitolou jejich nových životů je podle Cheskyho hledání střechy nad hlavou. „Doufám, že pro těchto 20 000 uprchlíků komunita Airbnb poskytne nejen bezpečné místo k odpočinku a začít znovu, ale také vřelé přivítání doma, “ řekl.

Šéf Airbnb dodal, že doufá, že tento krok inspiruje další vedoucí společnosti, aby udělali totéž. Nespecifikoval, kolik společnost plánuje na tuto iniciativu vyčlenit prostředků, ani jak dlouho budou moci být uprchlíci ubytování.

Airbnb však bude údajně spolupracovat s agenturami, které se zabývají přesidlováním, aby svou iniciativou působilo tam, kde je nejvíce potřeba.
Není to přitom poprvé, co Airbnb nabízí své ubytování potřebným. Majitelé nemovitostí, kteří hostují pod záštitou Airbnb, jsou ze strany společnosti dlouhodobě pobízeni k darování pobytů v krizových případech.

První takovou událostí byl hurikán Sandy, který v roce 2012 připravil v New Yorku o domov více než tisíc lidí. Od té doby Airbnb tvrdí, že dočasně pomohlo s nouzovým ubytováním více než 75 tisícům lidí. 

Společnost zahájila svou iniciativu Open Homes v roce 2017, aby umožnila hostitelské komunitě nabídnout své domovy zdarma lidem zasaženým katastrofami nebo válečným konfliktem.

Iniciativa nabízí bezplatné pobyty lidem postiženým zemětřesením v Mexico City, kalifornskými požáry, australskými požáry a dalšími katastrofami z posledních let.

Společnost založila vlastní nezávislou neziskovou organizaci Airbnb.org, aby se v době krize šířeji zaměřila na pomoc lidem při vzájemném sdílení bydlení a zdrojů.