Český manažer si v průměru vydělá 117 500 korun a dosáhne na roční bonus 305 tisíc korun. Z hlediska výdělku jsou na tom nejlépe manažeři v Praze a ve Středočeském kraji, druhým nejštědřejším regionem je poté jižní Morava.

Data vyplývají z průzkumu, za nímž stojí firma Executivejob.cz Tomáše Drážného, jemuž poskytlo odpovědi přes 1500 vysoce postavených manažerů a manažerek. Jde o unikátní a dosud nejrozsáhlejší vhled do světa českého managementu.

Projděte si proto pět zajímavostí o lidech, kteří řídí firmy kolem nás.

CEO všem vládne

Asi není překvapením, že co do odměn jsou na tom nejlépe generální ředitelé/CEO. Ti si v průměru přijdou na 151 636 korun s ročními bonusy 540 112 korun. Šéfové jednotlivých oblastí (C-level management) v průměru vydělávají 126 396 korun s ročními bonusy 322 817 korun. Manažeři jednotlivých týmů berou v průměru zhruba polovinu toho, co si vydělá CEO.

(Ne)vliv pandemie

Třem pětinám manažerů koronavirová pandemie se mzdou nezahýbala. Necelá třetina uvedla, že ke sníženích jejich příjmů došlo a nejčastěji šlo o snížení do deseti procent. Pět procent manažerů pak zažilo snížení o více než polovinu.

Desetině českých manažerů mzda během pandemie naopak vzrostla. Zde je však namístě zmínit, jak průzkum ostatně uvádí, že dopady pandemie se budou nejen do manažerských odměn propisovat minimálně ještě rok.

Demokratické řízení

Podle průzkumu v Česku převažuje manažerský styl označovaný jako demokratický, který podporuje spolupráci a v němž management značně reflektuje názor podřízených. Za ním následuje koučovací styl, pro nějž je typické povzbuzování a apel „zkuste si to“.

Jako nejméně užívaný z průzkumu vychází příkazový styl, k němuž se schyluje pouhých 1,2 procenta oslovených manažerů.

Motivace důvěrou

Čeští manažeři se podřízené nejčastěji snaží motivovat důvěrou, podporou a osobním příkladem. Poněkud překvapivá může být ale skutečnost, že finanční bonusy jsou na zcela opačné straně škály, podobně jako nefinanční výhody či vytváření tlaku.

Zde se český management částečně dostává do bludného kruhu, protože druhým nejčastěji zmiňovaným nedostatkem, který manažeři na své pozici vnímají, je právě absence motivace pomocí financí ze strany nadřízených či majitelů.

Loajalita chybí

Z dat vyplývá, že loajalita není v českých manažerských kruzích silné téma. Šestasedmdesát procent oslovených manažerů by v případě změny zaměstnání preferovalo přestup k jinému zaměstnavateli, zatímco pouze necelá čtvrtina by raději povýšila v rámci své aktuální společnosti.

Za zmínku také stojí, že při přestupech si manažeři v průměru říkají o více než 16 procent větší mzdy, než na které si přijdou ve své současné pozici. Nejčastějším důvodem odchodu je pak osobnost přímého nadřízeného či majitele společnosti.