Mělo to být očekávané, důstojné poselství panovnice, která slaví sedmdesát let svého majestátu a děkuje za podporu i lásku svého lidu. 

Namísto toho se tu začala psát nová kapitola příběhu, který se v britské královské rodině odehrává už více než půl století – a ne vždy to byl zrovna šťastný příběh. 

„Ráda bych vám všem vyjádřila své poděkování za vaši podporu. Zůstávám navěky vděčná a pokorná za loajalitu a náklonnost, kterou mi nadále projevujete,“ stojí v královnině poselství, které zveřejnila v předvečer výročí svého sedmdesátiletého panování prostřednictvím oficiálního twitterového účtu. 

Po několika odstavcích plných slov díků, vděčnosti za podporu a sílu, které jí během sedmdesáti let panování nejen její národ projevuje, i optimistických přání do budoucna přišlo však sdělení zcela nečekané. Totiž sdělení vyjadřující královnino přání, aby se Camilla, vévodkyně z Cornwallu a druhá žena jejího syna Charlese, prince z Walesu, jednou stala královnou. Respektive královnou manželkou – Queen Consort, jak zní titul oficiálně.

„A až nastane čas a můj syn Charles se stane králem, vím, že jemu a jeho ženě Camille poskytnete stejnou podporu, jakou jste poskytli mně. A je mým upřímným přáním, aby, až ten čas přijde, Camilla byla známá jako královna manželka, jak bude pokračovat ve svých loajálních službách,“ vzkázala také královna.

Tato slova, zcela jistě předem konzultovaná jak s princem Charlesem, tak i jeho synem, princem Williamem, jsou pro znalce poměrů v britské královské rodině zcela revoluční. A také statečná a obdivuhodná.

Nepředstavují totiž slova nějakého náhlého smíření – to mezi panovnicí a synovou kdysi všeobecně neoblíbenou milenkou nastalo už před dvaceti lety. Až roku 2005 dostal princ Charles od královny konečně i svolení, aby si ženu, kterou miluje od konce šedesátých let, vzal za právoplatnou manželku.

Od té doby je Camilla, známá jako vévodkyně z Cornwallu, plnohodnotnou členkou britské královské rodiny, ženou respektovanou, váženou a všeobecně ctěnou. Ženou, s níž královna Alžběta II., zcela proti svému někdejšímu přesvědčení, postupně navázala i blízký, přátelský a důvěrný vztah. 

Aktuální slova Alžběty II. však vyjadřují ještě mnohem víc. Představují absolutní respekt a úctu panovnice vůči Charlesově manželce, jsou oceněním jejích zásluh i její neúnavné, systematické práce pro britskou korunu i společnost. Vévodkyně z Cornwallu je ostatně jednou z nejpracovitějších členek britské královské rodiny. 

Titul královny (respektive královny manželky) ovšem Camilla ani coby manželka příštího krále neměla v plánu nikdy využívat. Novomanželé to ostatně sdělili světu už v roce 2005. Jako nová vévodkyně z Cornwallu se Camilla zároveň ihned vzdala i titulu princezna z Walesu, který jí jako manželce prince z Walesu samozřejmě náležel. 

Tehdy tím pomyslně vyjádřila respekt k zemřelé princezně Dianě, s níž byl titul princezny z Walesu notoricky spojen. Ale zároveň i úctu k jejím dvěma mladým synům, kteří si mimochodem k otcově druhdy nechvalně proslulé přítelkyni postupně statečně našli cestu. A už na konci devadesátých let se rozhodli Camillu jako Charlesovu partnerku respektovat i přes pokoření a zklamání, které kdysi tento otcův mimomanželský vztah způsobil jejich matce. 

Stejně tak Camilla neměla nikdy v plánu přijmout titul královny. Hodlala dále používat titul vévodkyně, napříště možná, po korunovaci Charlese, málo užívaný titul princezny manželky. Hodlala stát nadále spíše v pozadí, co se týče oficialit. 

To se nyní změnilo. Jak vyplývá z reakce prince Charlese, který na matčino poselství i přání takřka okamžitě reagoval prostřednictvím své kanceláře v Clarence House, manželé jsou přáním panovnice poctěni i dojati.

„Jsme si hluboce vědomi pocty, kterou přání mé matky představuje,“ píše za oba princ Charles. „Ve snaze společně sloužit a podporovat Její Veličenstvo mi moje milovaná manželka byla po celou dobu vždy neochvějnou oporou,“ dodává ve společném prohlášení Charles, princ z Walesu. 

Pro prince Charlese musí být přání panovnice i ocenění jeho současné manželky nejen potěšením, ale zároveň ohromným zadostiučiněním. Camilla je žena, kterou princi z Walesu kdysi zakázali. Žena, kterou Charles miluje od konce šedesátých let a nikdy ji milovat nepřestal a která nebyla kdysi trůnu a koruně dost dobrá.

A tak nešťastnému princi doslova vnutili nemilovanou, nezkušenou, nepřipravenou a zcela naivní lady Dianu Spencerovou ze slavného středoanglického šlechtického rodu Spencerových z Althorpu. Jak toto dynasticky naopak velice žádané manželství později dopadlo, není třeba připomínat. 

Rozkol měl rychle jasného viníka. „V tom manželství jsme byli tři. Takže tam bylo trochu těsno,“ sdělila princezna Diana vcelku nezúčastněně v nechvalně proslulém rozhovoru BBC Panorama s tím, že důkazy o princově nevěře odhalila už na líbánkách. Vzápětí se objevily i autentické odposlechy princových nočních telefonních hovorů s Camillou, bulvár citoval šťavnaté detaily jejich důvěrností a doslova šílel nadšením.

Na nevěrníka a jeho milenku se sesypala média i nenávist všech běžných Britů. Ubohá populární „princezna všech“, podváděná prakticky už od svatebního dne! Taková hrůza! 

A rozhořčena byla i sama panovnice. Marně se snažila rozhádanou dvojici usmířit, zachránit jejich manželství. Byla tu paní Parker Bowles. A princ i princezna z Walesu už byli dávno rozhodnutí. 

Tragický příběh princezny všech vyvrcholil posledního srpna 1997 v Paříži. A dlouhá léta to vypadalo, že paní Parker Bowles, mezitím už také rozvedená, zůstane prostě stát v pozadí. Jako princova přiznaná, avšak neoficiální dlouholetá důvěrná přítelkyně. 

Pak ovšem zaúřadoval čas – a také běžná mezilidská slušnost, úcta, pochopení, tolerance a láska.

A zcela právem. Camilla, vévodkyně z Cornwallu, je nejen ženou, s níž je princ Charles skutečně šťastný a cítí se s ní díky mnoha společným zájmům i stejnému smyslu pro humor být konečně sám sebou. Je také ženou, která mu poskytuje naprostou oporu a potřebné sebevědomí a sílu k nesnadnému úkolu, který před ním v budoucnu stojí. 

Těchto vlastností a schopností vévodkyně Camilly si je královna nejen hluboce vědoma, ale chápe i jejich nesmírnou důležitost. Ostatně ona sama za 74 let společného života s manželem, loni zesnulým princem Philipem, vévodou z Edinburghu, dobře ví, jak zásadní je pro panovníka stabilní opora v spolehlivém, loajálním, milujícím i milovaném životním partnerovi.

To všechno vévodkyně z Cornwallu splňuje. A moudrá panovnice svým aktuálním prohlášením znovu přinesla vypovídající svědectví i sama o sobě. O své životní zkušenosti, vstřícnosti, pochopení i patřičném nadhledu.

Bůh ochraňuj královnu.