Před téměř dekádou spoluzakládala s manželem Pavlem Tykačem obecně prospěšnou společnost Women for Women primárně proto, aby pomáhali ženám a jejich dětem s bydlením v tíživé životní situaci. Ve svém textu se Ivana Tykač zamýšlí nad fenoménem energetické chudoby, která v současné době hrozí víc, než kdy dřív, a dramaticky komplikuje situaci nejen samoživitelů.

Svět kolem nás vidíme každý jinak. Záleží na tom, z jakého úhlu se na něj díváme, v jaké pozici se nacházíme, jak moc jsme chudí či bohatí. Pak samozřejmě záleží též na naší povaze a zkušenostech.

Ovšem dnes už začíná být všem jasné, že chudoba staví jedince, který v ní žije, do zcela nevýhodné pozice. A že ani těžkou celoživotní prací není někomu umožněno se z chudoby vymanit. Ta pak přechází na další generace a hrozba chudoby, sílí.

Stručně řečeno kombinace drahého a nedostupného bydlení s vysokými cenami energií jsou pro stále větší část obyvatelstva v České republice neúnosné a pro sociálně slabší vrstvy jako například seniory či samoživitele jsou ekonomicky zdrcující.

Například ze Zprávy o vyloučení z bydlení za rok 2021, kterou vydala iniciativa Za bydlení vyplývá, že v bytové nouzi se nachází až 61 tisíc domácností, v nichž vyrůstá až 51 tis dětí do 18 let. Dalších 130 až 190 tisíc domácností s přibližně 80 až 120 tisíci dětmi je ohroženo úplnou ztrátou bydlení.

Obyčejnými kupeckými počty tak dojdeme k závěru, že tristní stav v oblasti bydlení posílený raketově rostoucími cenami energií zejména v posledních měsících, může vrátit životní standard sociálně slabších vrstev o hodně let zpět.

Energetická chudoba je reálnou hrozbou. V rámci boje proti změnám klimatu sílí tlak na urychlení odstavení fosilních zdrojů. Na otázku, zda chceme dýchat čistý vzduch i v budoucnu a zda chceme našim dětem přenechat planetu v použitelném stavu, všichni bez přemýšlení odpovíme ANO!

Ale jen málokdo si uvědomí nezbytnost náhradního funkčního řešení, díky němuž přejdeme od energií fosilních k energiím čistým, a to při zajištění plynulých dodávek energií nejen do průmyslu a nemocnic, ale také domácností, a to v rozsahu, na který jsme zvyklí a za cenu únosnou pro všechny vrstvy obyvatelstva. Tak abychom VŠICHNI mohli prát, vařit, žehlit a svítit.

Navýšení výdajů i v řádu stovek korun měsíčně představuje především pro skupinu seniorů a samoživitelů rozkolísání už tak napjatého rozpočtu. U nás ve Women for Women takových případů řešíme bezpočet. Těžko si lze představit, že v těchto domácnostech se bude čekat na nějakou konkrétní hodinu, kdy bude levnější elektřina či plyn, aby se dala zapnout pračka, žehlička, topení nebo sporák.

Už jen z praktického hlediska, komu by se chtělo vstávat ve 2 hodiny ráno, aby si vyžehlil. V extrému by se mohlo stát třeba i to, že chudí nebudou tyto užitečné pomocníky v domácnosti vlastnit, protože jejich pořízení i náklady na provoz budou nad jejich možnosti. Budeme-li hodně pesimističtí, možná se vrátíme k valchám, na které se dnes jezdíme dívat do muzeí.

Cenově nedostupná energie je úzce spjata s problematikou dostupného bydlení. V každém z nás už pouhá zmínka o domově vyvolává emoce.

Nejdůležitější je domov pro děti, pro jejich pocit bezpečí, zázemí a zakořenění. Ne vždy je však v silách některých skupin lidí si bydlení trvalejšího rázu pořídit, a to obzvlášť v případě krizových situací, do kterých se ale může dostat každý z nás.

Tématu dostupného bydlení se věnujeme 9 let. Byl to primární důvod, proč jsme v roce 2012 s manželem založili obecně prospěšnou společnost Women for Women. Projekt podporovaného bydlení a psychosociální pomoci je určen pro ženy a jejich děti v tíživé životní situaci, kterou nedokáží sami řešit, a v konečném důsledku jim hrozí i to, že děti mohou skončit v dětském domově.

Pro mne jako matku je zcela zásadní, aby se děti nedostávaly do situace, kdy nemohou žít alespoň s jedním svým rodičem. Jsem přesvědčena, že existence funkčního domova je základním východiskem pro zdárný vývoj lidské bytosti, a proto získání a udržení domova je zásadním klíčem ke spokojenému životu.

Existuje mnoho samoživitelů, kteří pracují, mají dvě i tři zaměstnání, a přesto jejich příjem může pokrýt jen běžné měsíční výdaje a nejsou schopni si vytvořit finanční rezervu k pokrytí nepředvídatelných výdajů.

Mezi ně bezesporu patří nutnost pořízení nového bydlení právě v případě rozpadu rodiny, úmrtí partnera, z důvodů stávajícího vysokého nájemného a podobně. Právě možnost přestěhovat se z dražšího bydlení do levnějšího je pro samoživitele kruciální právě proto, že potřebují snížit své běžné výdaje.

Nemohou si jednoduše dražší byt ve své situaci dovolit nejen vzhledem k výši nájmu, ale také z důvodů vysokých plateb za energie. Protože nemají finanční rezervu, nejsou schopni složit kauci na levnější byt ve výši 2—3 běžných nájmů. Pokud v příliš drahém bytě zůstanou, dostanou se brzy do dluhové pasti nebo byt opustí a žijí i s dětmi v azylových domech, ubytovnách či u přátel. Často vidíme, že jsou nuceni žít i ve zcela neakceptovatelných podmínkách.

Problém ještě více umocnila pandemie Covidu 19. Situace byla náročná pro všechny, ale právě pro samoživitele to bylo hodně těžké. Uzavřené školy a školky znemožnily rodičům pracovat, ti museli zůstat s dětmi doma a čerpat pouze ošetřovné, čímž se jejich příjem na dlouhou dobu razantně snížil, nebo o práci přišli zcela. Často se i druhý rodič ocitl v problémech a přestal platit výživné.

Náš program Kauce na bydlení se snaží tento problém alespoň zčásti řešit. Poskytujeme nevratné kauce na pořízení bydlení samoživitelům již řadu let. Jeho cílem je pomoci dětem žít se svou rodinou s pocitem jistoty.

Realita je však proti nám, protože pokud k dlouhodobě neřešenému problému s bydlením přibude problém s příliš drahou energií, dotkne se tento fenomén statisíců lidí. Hovořme o tom a hledejme společně cesty k nalezení východiska.

Pokud my ve Women for Women můžeme pomoci, tak to uděláme a jsme rádi, že dnes s námi pomáhá mnoho dalších lidí, kterým není osud našich dětí lhostejný. Nezapomínejme na to, že děti jsou naše budoucnost.

Ivana Tykač, spoluzakladatelka a ředitelka obecně prospěšné společnosti Women for Women