Francouzská skupina Vinci Energies získá prostřednictvím své české pobočky brněnské firmy InfoTel a Locero, které se zabývají výstavbou komunikačních sítí. Transakci posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

„K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblastech investiční výstavby fixních a mobilních telekomunikačních sítí a poskytování servisních prací na těchto sítích. Rozhodnutí dosud nebylo vydáno,“ uvedl úřad.

Dodal, že spojení posuzuje v takzvaném zjednodušeném řízení, a rozhodnutí tak vydá do dvaceti dnů.

Francouzská skupina Vinci Energies je jednou ze čtyř dceřiných společností skupiny Vinci a zabývá se zaváděním, vybavováním, provozováním a optimalizováním energetické, dopravní a telekomunikační infrastruktury, průmyslových zařízení a budov.

Brněnské společnosti kupuje prostřednictvím české firmy Vinci Energies CZ, která podle výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin v roce 2021 vykázala čistý obrat ve výši 92 milionů korun, zisk po zdanění byl 77,8 milionu korun.

Obě kupované společnosti, InfoTel a Locero, mají stejného majitele, podnikatele Pavla Košťála i stejné sídlo. Firma Locero vznikla podle údajů v obchodním rejstříku v roce 1994, za rok 2022 měla podle účetní závěrky čistý obrat 69 milionů korun a zisk po zdanění 379 tisíc korun, zabývá se mimo jiné výstavbou optických sítí.

Společnost InfoTel vznikla v roce 1992 a za rok 2022 vykázala čistý obrat 997 milionů korun, zisk po zdanění byl 153 milionů korun. InfoTel se zabývá výstavbou a provozem telekomunikačních sítí.