Všichni si uvědomujeme, jak cenný je náš čas. Ale chtěli byste raději víc času nebo víc peněz? Malý kvíz vám to pomůže zjistit: Představte si, že si můžete nastavit svoji práci podle sebe. Pracovali byste raději a) méně hodin a vydělávali tak méně nebo b) více hodin a vydělávali tak více?

Pokud je vaše odpověď a), tak přinášíme dobré zprávy.

Studie, jejíž výsledky byly publikovány v letošním roce, zjistila, že lidé, kteří upřednostňují svůj čas nad množstvím vydělaných peněz, bývají šťastnější, píše server Guardian. Výzkum se prováděl mezi univerzitními studenty, návštěvníky muzeí a respondenty online dotazníku a bylo při něm zjištěno, že lidé, pro které je důležitější čas než peníze, dosahují v otázkách ohledně štěstí lepších výsledků.

Možná si myslíte, že takový výsledek je zkreslený – například že respondenti, co si vyberou možnost A, jsou finančně za vodou, takže si mohou dovolit trochu omezit příjmy, a že právě tato finanční jistota spíše než oceňování volného času je zdrojem jejich pocitu štěstí.

Ale tak to vážně není. Upřednostňování času nad penězi přetrvává i po zvážení příjmu, rodinného stavu (lidé ve svazku bývají šťastnější), materiálního zabezpečení a dokonce i toho, kolik si lidé myslí, že mají volného času. To ovšem samozřejmě neznamená, že odvozujeme příčinnou souvislost.

Takže i kdyby bylo možné, abyste se změnili z b-typu na a-typ (což pravděpodobně nelze), není důvod věřit, že by vás to udělalo nějak šťastnějšími.