Třetí ročník Cen SDGs, které oceňují projekty naplňující Cíle udržitelného rozvoje OSN a v Česku je vyhlašuje Asociace společenské odpovědnosti, se blíží ke svému slavnostnímu finále. Odborná porota ze všech přihlášených vybrala finálovou desítku a tento týden bylo spuštěno veřejné hlasování, v němž můžete osobně pomoci rozhodnout, který z bohulibých projektů si podle vás zaslouží stát se vítězem letošního ročníku.

Do soutěže se letos přihlásilo 213 společensky přínosných projektů z různých oblastí a porota vybrala pět a pět nejzajímavějších ve dvou kategoriích – Byznys a Veřejná sféra. Hlasovat pro svého favorita můžete online do 19. května na webu Cen SDGs. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 30. května v pražském Černínském paláci.

Tohle jsou jednotlivé projekty, se kterými se můžete podrobněji seznámit na stránkách Cen SDGs.

Kategorie Byznys:

1. Buď Safe Online (Avast Software)

Až 42 procent dětí ve věku 9–12 let uvádí, že si přes internet píšou s lidmi, které nikdy neviděly, 56 procent dětí v tomto věku se připojuje k nezabezpečeným wi-fi sítím a 15 procent by prozradilo hesla ke svým online účtům kamarádům. Právě na problém zranitelnosti dětí v online prostředí reaguje nevýdělečný osvětový projekt Buď Safe Online, vytvořený bezpečnostními experty z Avastu ve spolupráci s influencerem Jirkou Králem. Jedná se o dlouhodobý program, jehož cílem je zkvalitnit vzdělávání a prevenci v oblasti bezpečnosti na internetu u dětí na základních školách formou interaktivních přednášek a série videí.

2. GINA System (GINA Software)

Softwarová mapová technologie pro počítače, tablety a mobilní zařízení, která svým uživatelům umožňuje navigaci v obtížném terénu, koordinaci týmů a efektivní výměnu informací. GINA je využívána humanitárními organizacemi a integrovanými záchrannými systémy, případně hasiči, záchrannými službami a dalšími bezpečnostními složkami. Prvního testu v praxi se dočkala už v roce 2010 při odstraňování následků zemětřesení na Haiti a od té doby se uplatnila při řešení téměř všech humanitárních katastrof, například tsunami v Japonsku, nebo konfliktů v Sýrii, Iráku, Libyi, Afghánistánu i mnoha afrických zemích. GINA je také oficiálním dodavatelem Mírových sil OSN.

3. Paletový pooling pro cirkulární Supply Chain (CHEP CZ)

Takzvaný pooling palet, tedy cirkulární model založený na principu opakovaného využívání, nahrazuje směnný systém palet při dodávkách zboží od výrobce k maloobchodníkovi. Eliminuje tak zbytečné převážení prázdných palet zpět. Tím dochází mimo jiné k podstatné úspoře emisí CO2 za nerealizované jízdy kamionů, zvýšení jejich vytíženosti a celkové efektivity při předávání zboží mezi partnery. Pooling také umožňuje vícenásobné sdílení, čímž se dosahuje „průtoku“ jediné palety celým dodavatelským řetězcem namísto použití dvou, tří nebo více palet (za každého v řetězci) a druhotně se ušetří až 70 procent dřeva.

4. Mavimi

Mavimi propojuje ženy s dětmi a zaměstnavatele. Ženy s malými i už odrostlejšími potomky jsou někdy na pracovním trhu oproti mužům znevýhodněné. Na druhé straně zaměstnavatelé potřebují kvalifikované pracovníky, kterých je na trhu práce nedostatek. Mavimi tedy pomocí své webové platformy propojuje ženy, jež chtějí skloubit mateřství a práci, se zaměstnavateli, kteří jsou ochotni vyjít vstříc potřebám matek a nabídnout jim flexibilitu. Do Mavimi se už zapojilo přes 18 tisíc žen a přes 800 zaměstnavatelů.

5. Opravárna

Opravárna je největší síť odborných servisů i drobných opravářů v ČR. Sdružuje profesionální servisy i hobby opraváře na jednom místě. Umí tak zákazníkům pomoci téměř se vším od zašití kalhot, nalezení hodinových manželů, renovace nábytku až po odbornější úkony, jako je výměna rozbitého displeje u mobilního telefonu či oprava ledničky. Opravárna tak zaručuje nejsnazší způsob nalezení vhodného opraváře z okolí za nejnižší možnou cenu.

Kategorie Veřejná sféra

1. „Povinné darování“ v praxi (Česká federace potravinových bank)

Potravinové banky jsou největším bojovníkem proti plýtvání potravinami v České republice. Na začátku roku 2018 vstoupila v platnost novela zákona o potravinách, jejíž součástí bylo i zavedení „povinného darování“ potravin. Všech 15 potravinových bank mobilizovalo své síly, intenzivně svážejí potraviny a pomáhají obchodníkům v nastavení darovacích procesů. Zároveň vysvětlují odběratelům, že datum minimální trvanlivosti není datem, kdy je nutné potravinu vyhodit. Díky tomu všemu se jim povedlo ztrojnásobit množství zachráněných potravin během jednoho roku.

2. Fakescape

Fakescape je úniková hra pro studenty středních a základních škol, kterou společně vyvinuli studenti a vyučující z katedry politologie Masarykovy univerzity. Projekt se zábavnou formou dotýká celospolečensky důležitých témat, jako jsou kritické myšlení, mediální gramotnost a rozpoznávání pravdivých zpráv od těch falešných, a pomocí gamifikace pomáhá vzdělávat mladé lidi právě v těchto oblastech. Projektu, který získal druhé místo v celosvětové soutěži Peer-to-Peer: Facebook Global Digital Challenge, se prozatím zúčastnilo více než 60 škol po celé ČR a fake news už uniklo víc než pět tisíc studentů.

3. Žít doma (Institut sociální práce)

Většina lidí si přeje žít doma. A to i tehdy, když se neobejdou bez pomoci druhých. Mezi takové patří senioři, osoby se zdravotním postižením, chronicky nemocní a další. Institut sociální péče usiluje o to, aby se pečovatelské služby v pěti krajích staly základními pilíři péče v domácím prostředí, ulevily dlouhodobě pečujícím rodinám a předcházely předčasným vstupům do pobytových služeb. Pečovatelské služby tak už nenahrazují běžně dostupné služby, například rozvoz obědů nebo úklid, a mají proto víc času na odbornější péči, jako je pomoc s hygienou nebo manipulace s nepohyblivými.

4. Replug me

Umění odpojit se je v informacemi přehlcené současnosti podstatné nejen pro mentální zdraví, ale i pro vztahy či pracovní a osobní růst. Replug me prakticky a zážitkově učí zvládat informační a digitální přetížení a ukazuje, jak si od technologií udržet zdravý odstup. V rodinách pomáhá bořit digitální bariéry tím, že vysvětluje rodičům online svět jejich dětí. Ti jsou pak schopni své potomky lépe pochopit a chránit. Ve školách učí hravou formou o online rizicích, firmám a veřejnosti pomáhá řešit informační přetlak a digitální well-being.

5. Biomasa (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy)

V souvislosti s využíváním biomasy jako obnovitelného zdroje energie se zvyšuje podíl plodin, jejichž pěstování je erozně nebezpečné nebo spojené s nadužíváním glyfosátů, jako jsou například kukuřice nebo řepka. Nesprávné hospodaření má celou řadu závažných negativních dopadů na úrodnost půdy a její mimoprodukční funkce. Proto vznikl nástroj Biomasa, který umožňuje vyhodnocovat nakládání s biomasou podle principů trvalé udržitelnosti.