Městský soud v Praze ve čtvrtek jmenoval prozatímní věřitelský výbor zkrachovalé banky Sberbank.

Tvoří jej sedm členů, mezi nimiž jsou spolu s dvěma fyzickými osobami Česká národní banka, Garanční systém finančního trhu, Kraj Vysočina, sázková firma Tipsport.net a státní podnik Čepro. Vyplynulo to z usnesení soudu zveřejněného na webu justice.cz.

Soud v Praze zahájil insolvenční řízení se Sberbank CZ, která měla vazby na Rusko, minulý pátek. Žádost o insolvenci na sebe podala sama banka, která je v úpadku ve formě platební neschopnosti i předlužení. Prozatímní věřitelský výbor má bdít nad zájmy věřitelů.

Jeho složení, které ustanovil soud, se liší od návrhu, který minulý týden podala likvidátorka Sberbank a který navrhoval pět členů výboru. Vedle České národní banky, Vysočiny a Garančního systému finančního trhu, který je největším věřitelem banky, podle něj měly být členy brněnská městská část Brno-střed a brněnská společnost Stema-tech.

Soud ve svém ustanovení podepsaném soudkyní Luďkou Horajsovou uvedl, že členy prozatímního věřitelského výboru soud nominuje podle své úvahy při požadavku, aby byly zastoupeny skupiny zajištěných i nezajištěných věřitelů.

První následující schůze věřitelů má pak jmenovaný výbor buď potvrdit ve funkci, čímž ho ustanoví věřitelským výborem, nebo ho ve funkci nepotvrdí a ustanoví věřitelský výbor ve zvoleném složení.

„Členové prozatímního věřitelského výboru jsou povinni při výkonu své funkce postupovat s odbornou péčí a odpovídají za škodu nebo jinou újmu, kterou způsobili porušením svých povinností nebo neodborným výkonem své funkce. Společnému zájmu věřitelů jsou při výkonu funkce povinni dát přednost před zájmy vlastními i před zájmy jiných osob,“ uvedl soud.

Například Tipsport.net podle soudního usnesení přihlásil pohledávku 170,4 milionu korun a Čepro přesahující 299 milionů. Garanční systém finančního trhu má za bankou právo na vyplacení náhrady vkladů jejím klientům.

Peníze měly u Sberbank uložené i některé samosprávy. Například město Jihlava minulý měsíc uvedlo, že má u banky od konce února zablokovaných 154 milionů korun včetně úroků. Městské části Brno-střed dluží banka podle mluvčí Kateřiny Dobešové 20,7 milionu korun. I z toho důvodu městská část vyjádřila zájem o členství ve věřitelském výboru.

„Chceme ve výboru dohlédnout na spravedlivé vypořádání pohledávek i všech měst a obcí. Funkce věřitelského výboru je zejména kontrolní, chrání zájmy věřitelů a v součinnosti s insolvenčním správcem přispívá k naplnění účelu insolvenčního řízení,“ řekla na počátku týdne Dobešová.

V insolvenčním návrhu se uvádí, že závazky dlužníka převýšily ke konci června hodnotu jeho majetku asi o 151 milionů korun, ke konci července by měly závazky převyšovat jeho majetek zhruba o 605 milionů korun. Banka měla ke konci června desítky tisíc věřitelů, vůči kterým eviduje závazky za necelých 62 miliard korun.

Česká národní banka na začátku května pravomocně odebrala Sberbank CZ bankovní licenci. Městský soud v Praze poté poslal banku do likvidace. Kroky k odnětí licence banky zahájila centrální banka 28. února. Důvodem bylo zhoršení situace Sberbank CZ kvůli odlivu vkladů po zahájení ruské invaze na Ukrajinu.