ESG. Tři písmena, o kterých zatím mají přehled zatím jen ti, kterých se dotýkají. Zkratka, shrnující výraz „environmental, social, and corporate governance“, znamená v překladu zodpovědné chování firem ve vztahu k životnímu prostředí, společnosti i řízení rizik. A i když se týká především velkých firem, dotkne se každého z nás.

Do byznysu promlouvá už nyní: firmy, které nebudou dodržovat principy zodpovědného chování, budou na trhu znevýhodněny. Na nový fenomén upozorňuje v rámci dalšího ročníku Cen SDGs i Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s vysokoškolským programem CEMS Vysoké školy ekonomické v Praze. Povědomí o významu a důležitosti ESG má zlepšit nově vznikající a vůbec první tuzemský ESG Rating.

„Naším společným cílem je usnadnit organizacím implementaci jednotlivých kritérií ESG do svých strategií. Edukovat českou společnost o všech oblastech, kterých se nefinanční reportování dotýká, a zároveň ji seznámit s příklady dobré praxe firem, které se udržitelnosti aktivně věnují,“ uvádí Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

Z průzkumu asociace vyplynulo, že povědomí o ESG má jen pět procent z oslovených Čechů a necelá třetina z nich neví, co přesně tato tři písmena znamenají. Informovat o aktivitách souvisejících s udržitelností a společenskou odpovědností musí veřejně obchodované firmy nad 500 zaměstnanců na základě direktivy NFRD z roku 2014.

Připravena je ale nová evropská směrnice Corporate Social Responsibility Directive (CSRD), která nařídí nefinanční výsledky reportovat všem veřejně obchodovatelným firmám a všem ostatním firmám, majícím nad 250 zaměstnanců a obrat nejméně 40 milionů eur nebo aktiva více jak 20 milionů eur – včetně těch, které nejsou veřejně obchodovatelné.

Nová směrnice počítá v delším časovém horizontu i se zavedením reportování pro malé a střední podniky. Už nyní se ale zejména dodavatelé nadnárodním koncernům setkávají s požadavky ESG. Velké firmy totiž k plně zodpovědnému produktu potřebují i zodpovědný polotovar či součástky. ESG tak pomalu prostupuje napříč celým byznysem.

Poslouchej!
Vydání Forbesu Poslouchej!

„Už teď nefinanční reporty zhotovují hlavně firmy s přesahem na západní trhy, protože ESG hodnoty tamní zákazníci i investoři vyžadují. V námi sestavovaném ESG Ratingu se proto poměří jak firmy, pro které už je nefinanční reporting povinný, tak ty, pro které teprve povinný bude,“ vysvětluje Ladislav Tyll, akademický vedoucí programu CEMS.

Přihlašování do žebříčku potrvá do konce června. ESG Rating je letos novou strategickou kategorií Cen SDGs, prestižního ocenění v udržitelnosti, které Asociace společenské odpovědnosti uděluje letos již pošesté. „Firmy, které se v ESG Ratingu umístí vysoko, v listopadu exkluzivně zveřejníme v ESG žebříčku v časopisu Forbes,“ doplňuje Mádlová.