Pryč jsou doby, kdy byl v byznysu jedinou důležitou položkou zisk. Bez sociální odpovědnosti a odpovědnosti k životnímu prostředí nebudou mít firmy za pár let šanci na trhu uspět, nebo to budou mít výrazně těžší. Se zelenější konkurencí, se zákazníky i s financováním. 

„Do oblasti ESG poputují v několika následujících letech investice v řádech miliard dolarů a firmy, které si udržitelnost brzy osvojí, proniknou do nových dodavatelských řetězců i zákaznických skupin, ke kterým by se jinak nedostaly. Naopak, pokud své procesy v oblasti udržitelnosti a sociální odpovědnosti inovovat nebudou, přestanou být relevantní pro novou generaci zákazníků,“ míní šéf české pobočky globální bankovní skupiny HSBC Richard Keery. 

Na datech z průzkumu „HSBC with an eye to the future“, jehož cílem bylo zjistit, jak české firmy téma vnímají, a jaké postupy v oblasti udržitelnosti plánují, dokládá mimo jiné to, že v porovnání se zahraničím v ESG zaostávají. Hlavním důvodem je fakt, že udržitelnost zatím nepokládají za důležitou součást jejich fungování. Pokud ale chtějí v budoucnu profitovat, musí se to podle Keeryho změnit. 

Zdroj: Průzkum „HSBC with an eye to the future“ mezi českými firmami.

Průzkum HSBC ukázal, že tuzemské firmy před sebou v oblasti ESG mají ještě dlouhou cestu. Přestože tři čtvrtiny z nich pojem znají alespoň podle názvu, 24 % s ním zatím seznámeno není, a to se týká i velkých podniků. Pouze čtvrtina firem v Česku má plán, jak dosáhnout nulových emisí, přičemž firmy zaměřené výhradně na tuzemský trh zaostávají ještě výrazněji.

„Chuť věci měnit tu je, ale problém není jen ve firmách samotných. Jednak za sebou máme náročný rok, který řadu procesů výrazně zpomalil, vedle toho také firmám chybí nástroje, které by jim na cestě k udržitelnosti výrazněji pomohly,“ komentuje aktuální stav Keery.

Témata udržitelnosti jsou zatím důležitá pro méně než polovinu podniků v zemi, 15 % procent z nich dokonce tvrdí, že ESG pro ně není důležité vůbec.

Zdroj: Průzkum „HSBC with an eye to the future“ mezi českými firmami.

České byznysové prostředí se tedy prozatím moc „udržitelně“ popsat nedá. Budoucnost ale ředitel české pobočky HSBC zas tak temně nevidí. Patřičný význam tématu už nyní přisuzuje většina mezinárodních firem a těch s více než pěti sty zaměstnanci. Třetina firem oslovených v průzkumu už nějakou z forem udržitelného financování použila a 40 procent z nich to má v blízké budoucnosti v plánu.

Motivuje je v tom především starost o životní prostředí, společnost a také splnění neustále rostoucích regulatorních požadavků. Čtvrtina firem také věří, že díky ESG budou mít větší výnosy. 

Přestože pandemie koronaviru s sebou nese řadu negativních dopadů, alespoň jeden pozitivní v ní Keery vidí, a to právě zvýšení zájmu o ESG. Průzkum ukázal, že 22 % respondentů je nyní tématu otevřenější.

CEO HSBC v České republice Richard Keery.

Začlenění ESG do svého investičního rozhodování do budoucna zvažuje víc než polovina firem a očekávají přitom, že do konce roku 2025 do zavedení nových procesů spojených s tímto tématem investují okolo 27 milionů korun, tedy asi 12 % svých celkových investic. 

Na českém trhu je to potom dohromady asi 117 miliard korun, které by měly putovat především do oblastí využití energie (to je v ESG prioritou pro 60 % firem), recyklace (56 %) a lepšího využití vody (45 %), oblast sociální odpovědnosti a dlouhodobých cílů takovou prioritu zatím nemá.

Cílem HSBC je lokálním firmám přechod k odpovědnějšímu byznysu usnadnit a klientům poskytnout finanční prostředky, například podporou emisí zelených dluhopisů, které firmám umožní levnější financování udržitelných projektů. Banka u nás zatím pomohla pěti firmám – třem mezinárodním a dvěma lokálním – do kterých putovalo 1,5 miliardy eur. 

Zdroj: Průzkum „HSBC with an eye to the future“ mezi českými firmami.

„Úkolem bank je přinést klientům dostatek informací, na základě toho jim pomoci identifikovat jejich potřeby a určit směr, kterým se mají vydat,“ říká Keery. „Důležité ale je, aby také vytvářely řešení, která jejich klienty podpoří. Spousta bank se z velké části soustředí hlavně na životní prostředí a ekologii, ale není to jen o tom. Je to také o inkluzi na pracovišti a zajištění vyrovnaných pracovních podmínek pro všechny. Všechny tyto oblasti jsou stejně důležité,“ upozorňuje.