Sberbank, která se nachází v úpadku jak ve formě platební neschopnosti, tak předlužení, hrozí, že koncem roku kvůli sankcím přijde o přístup do svých systémů.

Dle informací Seznam Zpráv centrální banka proto podpořila kroky vedoucí k rychlému prodeji portfolia banky. Soud zároveň jmenoval dosavadní likvidátorku Jiřinu Lužovou předběžnou správkyní.

Všechny kroky navržené zkrachovalou Sberbank CZ vedoucí k prodeji jejího úvěrového portfolia do konce letošního roku mají plnou podporu České národní banky, vyplývá z vyjádření regulátora zveřejněného v insolvenčním rejstříku.

Podle insolvenčního návrhu jsou věřitelé Sberbank evidováni v tzv. kritických IT systémech, které banka používá na základě sublicencí od Sberbank Rakousko a Sberbank Rusko. Pode svého vyjádření nebude mít Sberbank do těchto systémů v důsledku sankcí po 12. prosinci 2022 přístup.

„Proto věřitelům silně doporučujeme, aby své pohledávky přihlásili a nespoléhali na to, že jejich pohledávky budou z účetnictví zjištěny. Škody, které by tím věřitelům mohly vzniknout, by byly daleko vyšší než náklady na přihlášení takové pohledávky,“ řekl partner advokátní kanceláře Aegis Law Jan Krampera.

Celkové závazky Sberbank CZ vůči věřitelům činí téměř 62 miliard korun. Městský soud v Praze zahájil insolvenční řízení se Sberbank CZ, která má vazby na Rusko, v pátek. Žádost o insolvenci na sebe podala sama banka. 

Dle vyjádření, které vydala Česká národní banka, je zpeněžení úvěrového portfolia a řádné dokončení insolvenčního řízení v zájmu jak věřitelů Sberbank CZ, tak České republiky.

Největší roli mezi nimi hraje Garanční systém finančního trhu, který má za bankou právo na vyplacení náhrady vkladů jejím klientům.

Dle zmíněného článku Seznam Zpráv problémem české Sberbank je, že používá software s licencí z USA. Na samotnou ruskou Sberbank se přitom vztahují mezinárodní sankce včetně amerických. 

Podle sankcí platných v USA ale nemohou americké firmy obchodovat se subjekty ze sankčního seznamu.

Americký Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv ovšem v květnu pro účely likvidace vybraných entit Sberbank odložil účinnost sankcí až do 12. června, následně pak udělil licenci platnou do 12. prosince.

Ztráta licence na software by přitom pro průběh insolvence měla vážné důsledky, především pak ohrožení zpěněžení úvěrového portfolia. Sberbank CZ by v důsledku ztráty klíčových IT služeb ztratila přístup k údajům, které jsou vedeny v hlavním bankovním systému.

Bezprostředně po vypuknutí války na Ukrajině 24. února začali lidé houfně ze Sberbank vybírat peníze. Sberbank je totiž největší ruskou bankou, kterou navíc ovládá stát. Den poté banka uzavřela pobočky a už je neotevřela. Následně peněžní dům přišel o bankovní licenci.

„Sberbank CZ, a. s., v likvidaci aktuálně vyhodnocuje možné dopady nově přijatých sankčních opatření Evropské unie na stávající omezenou činnost banky a intenzivně komunikuje s Finančním analytickým úřadem k zajištění výkonu své činnosti v odpovídajícím rozsahu,“ uvedla Lužová.