Je advokát, partner advokátní kanceláře Kinstellar a zároveň předseda Sdružení pro zahraniční investice. Kamil Blažek už přes dvě dekády dělí svůj čas mezi velkou advokacii a zlepšování investičního prostředí v tuzemsku, obojí přitom spojuje jedno přesvědčení: že Česko je skvělá země pro byznys.

Jako partner právní firmy Kinstellar se zaměřuje zejména na oblast infrastruktury, energetiky, transakcí a investic. Jen málokdo má proto větší vhled do silných stránek Česka, které dokážou lákat zahraniční kapitál.

„Ve svém kontextu je Česko významná země, která má co nabídnout. I z hlediska právní jistoty jsme se dostali na úroveň Německa nebo Francie,“ míní přesvědčeně advokát.

Dávno pryč je podle něj doba, kdy bylo tuzemsko považováno za zemi levné pracovní síly, kam by se průmyslové podniky stěhovaly kvůli ceně.

„Jsme pořád levnější než Německo, už ale zdaleka ne o tolik. Naproti tomu je Česko země, kde má velká část obyvatelstva dlouhodobě opravdu kvalitní technické vzdělání – od středoškolského po univerzitní, a notná část Čechů je zvyklá pracovat v průmyslu. To je něco, co je naše obrovská výhoda, kterou si musíme udržet, a má smysl o tom mluvit,“ říká v rozhovoru.  

Forbes Digital Premium