Každá generace má svoji válku a svoji revoluci. A já svoji revoluci už měl.“ Tohle jsem opakoval nejen svým dětem mnohokrát. Nedošlo mi, že ony to budou mít v opačném pořadí. Tématem příštích měsíců a let bude, kdo zaplatí účet za covid, válku a odpojení od Ruska.

Tedy jak se účet rozdělí mezi obyvatelstvo a průmysl. Prostřednictvím inflace, směnného kurzu, úrokových sazeb a daní. Při volbě mixu mezi těmito možnosti je třeba si připustit, že jediným dalším spolehlivým řešením je už jen válka nebo revoluce.