skip to main content
Lepší Česko

Česko má nejlepší rating v historii. Vévodíme zemím bývalého východního bloku

Ratingová agentura Moody’s v pátek po uzavření trhů zlepšila hodnocení úvěrové spolehlivosti České republiky. Už v roce 2018 ČR dosáhla nejlepšího ratingu svých dluhových závazků v historii, a nyní jej tedy dále vylepšuje. Alespoň pokud vezmeme v potaz ratingové hodnocení tří globálně klíčových ratingových agentur – kromě Moody’s také Standard & Poor’s a Fitch.

Dlouhodobý cizoměnový dluh byl v případě ČR hodnocen společně s dluhem estonským nejlépe ze zemí bývalého východního bloku. Po zlepšení ratingu agentury Moody’s ze známky „A1“ na „Aa3“ platí, že Česko se nově chlubí vůbec nejpříznivěji hodnoceným cizoměnovým dluhem ze všech zemí bývalého východního bloku.

Třetí nejpříznivější hodnocení z daných zemí má Slovensko. ČR suverénně vévodí zemím bývalého východního bloku, které si zároveň ponechaly svoji národní měnu. Z tohoto pohledu se na druhém místě v souhrnném hodnocení tří uvedených agentur umisťuje s poměrně značným odstupem Polsko. Agentury Polsku přisuzují o dva až tři stupně horší hodnocení než České republice.

Hodnocení dlouhodobých závazků v domácí měně se pak v případě ČR příliš neliší od zmíněného ratingu dluhu cizoměnového. Agentury Moody’s a Fitch uplatňují na cizoměnový dluh stejný rating jako na dluh v domácí měně, agentura Standard & Poor’s hodnotí tytéž závazky ČR o jeden stupeň lépe („AA“) než závazky cizoměnové („AA-“).

Reklama

Po pátečním zlepšení ratingu agentury Moody’s dosahuje Česká republika svého vůbec nejlepšího hodnocení v historii země od roku 1993. Loni v srpnu zlepšila své hodnocení o jeden stupeň agentura Fitch. Předtím bylo hodnocení České republiky ze strany daných tří agentur stabilní od roku 2011. Je však třeba uvážit, že v hodnocení agentur existují rozdíly, dané odlišnou metodikou. Například agentura Moody’s držela už od listopadu roku 2002 rating cizoměnových závazků ČR na neměnné úrovni „A1“. Za stejnou dobu agentura Fitch změnila příslušné hodnocení ČR hned šestkrát, a to vždy ve směru zlepšení hodnocení, celkově o sedm stupňů.

Z celosvětového pohledu je ČR stále „dlužníkem druhé kategorie“. Žádná ze tří nejdůležitějších agentur jí nepřisuzuje prvotřídní hodnocení, které náleží zemím typu Německa, Nizozemska, Švýcarska nebo třeba Austrálie. V hodnocení Standard & Poor’s se ale ČR umisťuje jen o dva stupně níže než Spojené státy, jejichž dluh je obecně považován za bezpečné útočiště.

ČR je po pátečním zlepšení ratingu Moody’s také jedinou zemí bývalého východního bloku, která dosahuje ratingu z pásma vysokého stupně v hodnocení všech tří nejvýznamnějších agentur. Cizoměnové závazky ČR jsou v tomto pásmu nepřetržitě od vzniku země v roce 1993. Naposledy spekulativní stupeň přisoudila některá ze tří klíčových agentur, konkrétně Moody’s, někdejšímu Československu v roce 1992. 

Veřejné finance ČR jsou tak v lepším stavu než veřejné finance většiny zemí vykazujících lepší hodnocení. Ratingové agentury totiž zohledňují i vlastní výkonnost ekonomiky a do hodnocení dále promítají jiné než ryze ekonomické aspekty – například kvalitu a stabilitu institucí nebo geopolitickou pozici.