Díky členství v Evropské unii mohly české firmy expandovat na evropské trhy i spolupráci se zahraničními partnery. Otevřelo také možnost využívat evropské dotace. Zároveň přineslo větší konkurenci, a to nejen při odbytu produkce, ale i ve snaze získat kvalifikované zaměstnance, vyplývá z průzkumu poradenské společnosti Deloitte. Od vstupu Česka do Evropské unie ve středu uplynulo dvacet let.

České obchodní prostředí prošlo za dobu členství v unii výraznou proměnou, uvedla Kateřina Novotná z Deloitte.

„Provázanost s jednotným trhem českým firmám umožnila navázat hodnotná partnerství se zahraničními firmami a expandovat do dalších evropských zemí. I proto české firmy doufají, že přijde další logický krok, tedy přijetí eura. To by dále usnadnilo obchodování se zbytkem Evropské unie a přineslo českým společnostem další příležitosti pro růst,“ hodnotila Kateřina Novotná výsledky průzkumu.

Za hlavní změnu, kterou vstup do Evropské unie přinesl, považují firmy odstranění bariér mezinárodního obchodu. Sjednocená legislativa evropského trhu také zjednodušila firmám administrativu spojenou s vývozem zboží. Pro české firmy bylo také díky členství v unii snazší navázat partnerství s jinými evropskými společnostmi nebo přilákat zahraniční investory.

Firmy vnímají zvýšení konkurence ze strany zahraničních společností, které díky vstupu Česka do unie získaly snadnější přístup na český trh. Zároveň ale většinou tuto konkurenci berou jako impulz k vlastním inovacím, ukázal průzkum. Ke zvýšení vlastní konkurenceschopnosti podniky využívají také dotace z evropských fondů.

Volný pracovní trh v Evropské unii firmy vnímají jako dobrou možnost pro získání zahraničních zaměstnanců. Zároveň se ale některé společnosti potýkají s odchodem svých kvalifikovaných pracovníků do zahraničí.

Negativních stránek spojených se členstvím v unii vnímají české firmy jen minimum, ukázal průzkum. Přílišnou regulaci, se kterou se někdy setkávají, považují spíš za problém převádění evropských předpisů do českého práva ze strany národních úřadů.