Zahraniční obchod Česka skončil v květnu v přebytku 11,8 miliardy korun. Proti loňskému květnu se výsledek zlepšil o 39,6 miliardy korun.

K prospěchu obchodní bilance přispělo zejména meziroční snížení schodku obchodu s ropou a zemním plynem a zvýšení vývozu motorových vozidel. Předběžné údaje zveřejnil Český statistický úřad.

Vývoz v květnu meziročně klesl o 3,3 procenta na 379,3 miliardy korun. Dovoz se snížil výrazněji, proti loňsku byl o dvanáct a půl procenta nižší a činil 367,5 miliardy korun.

„Po více než dvou letech klesl meziročně ve stejném měsíci vývoz i dovoz, přesto kvůli vyššímu tempu poklesu u dovozu zůstala obchodní bilance i nadále kladná. U vývozu se na poklesu podílely především základní kovy, chemické látky a chemické přípravky, u dovozu pak zejména ropa a zemní plyn,“ uvedla ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ Miluše Kavěnová.

K meziročnímu zlepšení bilance zahraničního obchodu přispělo zejména snížení schodku obchodu s ropou a zemním plynem o 18,4 miliardy korun. Projevily se zde nižší ceny na světových trzích i snížení dováženého objemu surovin.

Příznivý vliv na bilanci mělo také snížení deficitu obchodu se základními kovy a zvýšení přebytku obchodu s motorovými vozidly.

Negativně na bilanci působilo meziroční zhoršení salda obchodu s elektřinou a o 1,8 miliardy korun se prohloubil i deficit obchodu s elektrickými zařízeními.

Za prvních pět měsíců dosáhl přebytek obchodní bilance přes 64 miliard korun.

Loni byl ve stejném období zahraniční obchod ve schodku 68 miliard korun. Vývoz za prvních pět měsíců meziročně vzrostl o 5,7 procenta, dovoz klesl o 1,7 procenta.