Skupina ČEZ zahájila v Ostravě-Vítkovicích provoz největšího bateriového systému v Česku. Baterie pojme energii pokrývající denní spotřebu třinácti set domácností, současně přispívá ke stabilizaci sítě i k zajištění požadovaných parametrů elektřiny. Vybudování systému stálo více než dvě stě milionů korun.

Zařízení tvoří 1360 bateriových modulů a obsahuje devadesát tun lithia. Má výkon deset megawattů a díky unikátní konstrukci bez vnitřní chodbičky má oproti standardním akumulátorům o dvacet procent vyšší kapacitu. Systém pracuje ve vazbě s plynovými energetickými bloky zmodernizovaného Energocentra.

Postavila ho společnost ČEZ Energetické služby z holdingu ČEZ ESCO. Provozovatelem bude ČEZ Energo ze stejného holdingu. Na dodávce a zprovoznění bateriového systému se podílela společnost IBG Česko.

„Baterie je součástí Energocentra ve Vítkovicích v areálu Energetických služeb. Primární funkcí je ovlivňování frekvence v energetické síti. To znamená, že když je vysoká spotřeba elektrické energie, baterie umí dodat elektřinu do sítě a stabilizovat tak nárůst frekvence. V opačném případě, kdy jsou velké dodávky z fotovoltaických elektráren, baterie umí tu energii zase akumulovat,“ řekl generální ředitel ČEZ Energo Martin Václavek.

Baterie se dobíjí z plynových kogeneračních jednotek. „Když se vyrábí teplo, tak se samozřejmě vyrábí elektrická energie a tím se dobíjí ta baterie. Ale umí i energii naakumulovat v noci, kdy jsou ceny nízké, někdy i záporné, nebo v případě slunečných dní, kdy je přebytek výkonu ve fotovoltaických elektrárnách. Baterie to umí naakumulovat a potom pouštět do sítě, samozřejmě za příznivější ceny, v průběhu dne, kdy ten výkon je významně vyšší,“ řekl Václavek.

Generální ředitel IBG Česko Aleš Zázvorka uvedl, že baterie je unikátní hlavně svým řešením. „Kontejnery jsou osazeny zvenku, tím pádem tam nejsou žádné uličky. Aby se ta varianta mohla použít, je tam i speciální kapalinové chlazení. Díky tomu se podařilo vtěsnat do kontejnerů zhruba o dvacet procent kapacity víc,“ řekl Zázvorka.

Generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák sdělil, že největší baterie Česka ve Vítkovicích je jen začátkem, další systémy nyní ČEZ připravuje. „Cílem Skupiny ČEZ je do roku 2030 postavit šest tisíc megawattů v obnovitelných zdrojích a také tři sta megawattů v akumulaci,“ řekl Čermák.