Předání firmy

Odpovídá Tomáš Drážný, headhunter a zakladatel executivejob.cz

executivejob.cz je platforma pro setkávání seniorních manažerů a manažerských pracovních příležitostí

1) Mluvte s ním o tom. Setkal jsem se s řadou případů, kdy se zakladatel chystal předat firmu, ale vlastně se potomka ani nezeptal, jestli o to má zájem. Prostě to předpokládal, jenže potomek měl o své budoucnosti jiné představy.

2) Pokud to jde, zapojte ho do běhu firmy i několik let před předáním a připravte jeho i firmu na to, že přijde jeho doba. Potomek tak bude mít možnost získat si mezi zaměstnanci respekt, což je velmi důležité. Stejně tak je zásadní stanovit si harmonogram přechodu potomka do hlavní funkce a stanovit si cíle, kterých by měl dosáhnout, aby v čase postupoval.

3) Vyšlete potomka na zkušenou do jiné firmy ještě předtím, než mu předáte tu vaši. Získá tak jinou perspektivu a zkušenosti zvenčí, které následně může uplatnit.

4) Odstřihněte svoji „pupeční šňůru“. V případě, že předání proběhne, nechte potomkovi volnou ruku a nechte ho, aby dělal chyby, ze kterých se poučí. Pro zakladatele je často velmi těžké nechat někoho vést firmu jinak, než to dělal on. Je ale důležité si uvědomit, že JINAK není nutně HŮŘ. Pokud potomkovi důvěřujete, buďte mu oporou, ne kontrolorem.

Odpovídá majitel rodinné firmy, anonymní autor

Autor je majitelem rodinné firmy se stamilionovými obraty

Doporučuji najmout si moderátora, který by předání koordinoval.

Můj syn byl do chodu naší firmy zapojený od útlého věku. V určitý moment vyrostl fyzicky i mentálně a začal mít na spoustu věcí jiné názory. Byl na pozici druhého jednatele a spolu se svými kolegy má rozhodnutí často zpochybňovali.

Dospělo to tak daleko, že syn odešel do jiné firmy a já jsem uvažoval o tom, že naši společnost prodám. Nakonec jsme se udobřili a předání proběhlo. Avšak v době, kdy jsem firmu plně nevedl já ani on, jsme se dostali do ztráty.

Dnes jsem přesvědčený, že kdyby nám pomáhal nestranný profesionál, spoustu problémů bychom si ušetřili.