Tematické investice jsou velmi žádané a ne náhodou. Kromě toho, že nabízejí diverzifikaci, můžete jimi obohatit své portfolio o osobní preference. Máte možnost investovat do témat a příběhů, ke kterým máte vztah a věříte jim. Navíc tím, že reagují na dlouhodobé společenské a ekonomické trendy, si vybíráte společnosti, které přicházejí s inovativními řešeními výzev dnešních či budoucích.

Megatrendy utvářejí naši budoucnost

Ovlivňují globální ekonomiku, mění ji, přetvářejí naši společnost a jsou motorem inovací. Jsou tak silné, že se vyvíjí nezávisle na hospodářském cyklu. Ať se nacházíme v období ekonomického růstu, stagnace, či recese, zůstávají vždy aktuální. Určují naši budoucnost a nabízejí obrovské příležitosti jak pro společnosti samotné, tak i pro investory.

Jan Kůrka

„Popsali jsme jedenáct trendů, které hýbou současným světem. Jsou jimi klimatické změny, nedostatek přírodních zdrojů, moderní technologie, nárůst dat, změna životního stylu, rostoucí důraz na zdraví, stárnutí populace, stěhování se do měst, zvyšování životní úrovně, prohlubování nerovností a absence dovedností,“ říká Jan Kůrka, který je v české pobočce KBC Asset Management zodpovědný za inovace. Tyto trendy jsou pojítkem nové řady akciových tematických fondů ČSOB.

Identifikovat věci, které hýbou světem, je jedna věc, ale investovat do nich je věc druhá. Většina z nich má široký záběr. Například moderní technologie zahrnují mnohdy velmi odlišné oblasti od streamovacích služeb přes samořiditelná auta až po robotickou chirurgii. 

„Proto jsme vytvořili novou řadu pěti tematických akciových fondů s jednoduchými příběhy, kde si každý lehce představí, do čeho investuje. Jsou to příběhy, se kterými se denně setkáváte na každém kroku. Zdraví a péče, každodenní potřeby, osobní preference, digitalizace či svět zítřka,“ představuje novinku David Moravec, obchodní ředitel české pobočky KBC Asset Management.

David Moravec

Každý fond je zaměřen na jedno hlavní téma, ale zároveň reaguje na vícero trendů. Například fond zaměřený na zdraví a péči cílí na společnosti, které se zabývají léky, zdravotnickým materiálem, diagnostikou, digitální zdravotní péčí, ale i zdravotním a životním pojištěním či péčí o seniory a nemocné. Tedy vším, co se zdraví a péče týká. 

Emoce s racionálním základem

Fond ale zároveň reaguje na rostoucí důraz na zdraví, stárnutí populace, změnu životního stylu, zvyšování životní úrovně či moderní technologie.

Investujete-li do příběhů a témat, která jsou vám blízká, neodmyslitelně k tomu patří emoce. A tady má emocionální vazba i racionální opodstatnění. „Megatrendy jsou dlouhodobá záležitost, která neodezní, a to ani ve chvílích, kdy na finančních trzích dochází k výkyvům. Investujete do témat, kterým věříte, a která budou aktuální i pro generace našich dětí a vnoučat. Vědomí, že investujete do společností, jejichž produkty a služby jsou dlouhodobě udržitelné, vám může dodat odvahu lépe překlenout i dočasné výkyvy,“ dodává Jan Kůrka.

Skupiny KBC / ČSOB ve své nové řadě tematických akciových fondů investují převážně do společností, které splňují kritéria zodpovědného investování. Hodnota investice může kolísat, její návratnost není zaručena a i příjem z ní může v čase kolísat. Obsah tohoto materiálu nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby.