Už je to definitivní: společnost Allwyn spadající do impéria druhého nejbohatšího Čecha Karla Komárka vycouvala ze vstupu na newyorskou burzu (NYSE). Záměr minimálně odložila do doby, než budou na trhu příznivější podmínky.

Aktuální volatilita čili rozkolísanost trhu vlivem obav z inflace, úrokových sazeb a celkové recese komplikovala Allwynu vyhlídky na NYSE již delší dobu. Jelikož je Allwyn nadnárodní společnost provozující loterie v několika evropských zemích, jde v nadsázce konstatovat, že mu sázka na rok 2022 v souvislosti s NYSE nevyšla, byť vinou vnějších a nepředvídatelných okolností.

Nepomohlo ani spojení s americkou akviziční společností Cohn Robbins Holdings Corp. (CRHC), s níž se na burze obchoduje. Na podporu spojení – a zprvu i navzdory nejistým časům – nabídli sice původně investoři závazky ve výši téměř sedmi set milionů dolarů, nyní se ale většina z nich rozhodla zažádat o vrácení peněz, na což mají právo.

I tak mohli Allwyn s Cohn Robbins v transakci pokračovat – měli slíbeno 353 milionů dolarů od velkých investorů, z toho 260 milionů od skupiny PPF. Vzhledem k oslabené pozici se však rozhodli proces zastavit. „Právě kvůli rostoucí turbulenci trhu,“ potvrdil Robert Chvátal, výkonný ředitel skupiny Allwyn.

Partnerství CRHC s Allwynem bylo oznámeno letos v lednu. „Od té doby jsme byli svědky výrazného negativního obratu v psychologii trhu a právě minulý týden trh zažil nejhorší den od června 2020, přičemž tento týden výrazně negativní trend pokračoval,“ uvedli v písemném prohlášení zakladatelé společnosti Gary Cohn a Clifton Robbins.

Doplnili i logický důsledek špatného vývoje: „Trvale nestabilní a negativní podmínky na trhu vedly k našemu společnému rozhodnutí nepokračovat v dokončení transakce.“

Negativní podmínky na trhu vedly k rozhodnutí nepokračovat v dokončení transakce.

V dohledném časovém horizontu zváží představenstvo CRHC další kroky případné spolupráce a alternativní možnosti. „Jsme vděčni Garymu Cohnovi a Cliffu Robbinsovi za jejich podporu v uplynulém roce a doufáme, že s nimi v budoucnu budeme znovu pracovat,“ prohlásil Robert Chvátal.

Ať tak či tak, velkolepá jízda Karla Komárka je tímto přece přibrzděna. Allwyn, jenž patří do Komárkovy skupiny KKCG, je největším evropským provozovatelem loterií. V roce 2024 má převzít Národní loterii ve Velké Británii, což je významný milník. Dalším milníkem však měla bezesporu být newyorská burza.

„Přesto jsme byli povzbuzeni zpětnou vazbou mnoha předních investorů dokazující atraktivitu našeho byznysu pro investiční komunitu. Výsledky dokazují, že Allwyn je společnost se silnou finanční a provozní platformou pro realizaci své strategie a investování do nových příležitostí,“ konstatoval Chvátal.

Šéf Allwynu zdůraznil, že společnost pochopitelně nadále usiluje o udržitelný a ziskový růst a nadále ji vzrušují příležitosti, které se jí nabízejí v různých zemích včetně Spojených států. Ty už v minulosti označil za území s ohromným potenciálem právě pro odvětví byznysu, jemuž se Allwyn věnuje.