Automatický bezpečnostní dohled nad vlaky ETCS Česko otestuje do poloviny ledna v simulovaném provozu na některém z hlavních železničních koridorů. Novinářům to dnes řekl ministr dopravy Martin Kupka po jednání ministerstva dopravy, Drážního úřadu, Správy železnic, klíčových dopravců a dodavatelů technologií k ETCS.

Na vytíženém úseku chce stát provést zátěžovou simulaci ETCS. Důvodem jsou potíže při pilotním provozu ETCS na jednokolejné trati Olomouc–Uničov. Výpadky ETCS tam v poslední době způsobovaly zpoždění či odřeknutí vlakových spojů.

Jednotný evropský zabezpečovací systém ETCS kontroluje pohyb a polohu vlaků. Umožňuje je i zastavit třeba při nedovoleném projetí návěstidla. Dohlíží také na dodržování nejvyšší dovolené rychlosti, při jejímž překročení zasáhne do řízení.

V Česku už se systém testuje v ostrém provozu a stát teď chystá i simulaci na některé z páteřních tratí.

„Půjde nám o to, abychom v tom simulovaném provozu dostali na úsek co nejvíce různých vozidel různých dopravců a dokázali simulovat běžný provoz ETCS,“ řekl Kupka.

Následně podle něj bude simulace vyhodnocena a případně se během příštího roku ještě zopakuje.

Kromě simulací už také začne zasílání dat ze zkušebního provozu Správě železnic, která je bude shromažďovat a třídit.

„Datový proud bude srozumitelný a strukturovaný, aby z toho bylo možné vyhodnocovat další klíčové závěry,“ dodal ministr. Do testovacího provozu se podle něj začnou postupně zapojovat všichni dopravci a budou poskytovat zpětnou vazbu.

„Budou se tak scházet informace jak od strojvedoucích prostřednictvím dopravců, tak od mobilních jednotek. Budeme proudy informací sbírat do jednoho bodu a analyzovat je,“ uvedl.

Systém se zatím testuje přímo v provozu na takzvané Uničovce. Zkušební provoz tam zaznamenal problémy v podobě zastavování vlaků v nouzovém režimu. V jednom ze zkušebních dnů se na trati Olomouc–Uničov například zastavilo osm spojů.

Podle ředitele Správy železnic Jiřího Svobody se nouzový režim chybně aktivoval u asi tří procent vlakových spojů.

„Nyní se blížíme k atakování jednoho procenta,“ uvedl. Na německé železnici se podle něj v testovacím režimu dostali na chybovost pod jedno procento. Chybovost při testování v Česku se na tuto hodnotu podle něj sníží v řádu týdnů.

„Ty zkušenosti z Uničovky vedou jasně k tomu, že tady je potřeba zapojit všechny aktéry,“ řekl ministr Kupka.

Na dnešním setkání ustanovil tým lidí, kteří pod vedením Drážního úřadu a Správy železnic ponesou odpovědnost za další kroky v příštím roce.

„Další velké jednání se uskuteční na přelomu února a března a schválíme na něm jasný plán všech kroků do konce roku 2024,“ dodal.

Zavádění zabezpečovače ETCS je podle Kupky jeden z nejvýznamnějších projektů na české železnici. Náklady se budou pohybovat v řádech desítek miliard korun.

Provoz ETCS na 903 kilometrech tratí bude spuštěn 1. ledna 2025. Zavádění ETCS požaduje Evropská unie. Má sjednotit odlišné zabezpečovací technologie v jednotlivých státech EU.