Čistý zisk skupiny ČSOB v roce 2023 stoupl meziročně o šest procent na 15,4 miliardy korun. Objem aktiv pod její správou vzrostl o devatenáct procent na 365 miliard korun. Zisky ostatních velkých bank se vyvíjely oběma směry.

Banka zaznamenala zvýšení objemu úvěrů o pět procent na 916 miliard korun. Objem úvěrů na bydlení stoupl o dvě procenta na 520 miliard korun. Objem celkových klientských vkladů ČSOB vzrostl o šest procent na 1,276 miliardy korun. „České domácnosti a firmy loni zůstaly spolehlivými plátci svých závazků. Podíl nevýkonných úvěrů na celém portfoliu byl na konci prosince dále klesající,“ uvedl generální ředitel skupiny ČSOB Aleš Blažek.

Podíl nevýkonných úvěrů z celého úvěrového portfolia byl na konci prosince 1,42 procenta. Provozní výnosy ČSOB stouply loni meziročně o dvě procenta na 41,3 miliardy korun. Provozní náklady bez bankovních daní činily 21,2 miliardy korun, byly tak o tři procenta vyšší než v roce 2022.

Meziroční srovnání zisku ovlivnily mimořádné jednorázové položky v obou letech. Čistý zisk roku 2022 negativně ovlivnilo rozhodnutí v rozhodčím řízení, které mělo za následek navýšení objemu rezerv na soudní spory na 3,7 miliardy korun.

Čistý zisk roku 2023 ovlivnila tvorba opravné položky na goodwill v hodnotě 2,6 miliardy korun, která souvisí se změnami ve státní podpoře stavebního spoření. Po očištění o dopad těchto dvou mimořádných položek by čistý zisk za rok 2023 meziročně vzrostl o tři procenta.

Mobilní bankovnictví ČSOB Smart aktivně používá přes 1,3 milionu uživatelů, což je meziročně o šestnáct procent více. Virtuální asistentku Kate si vyzkoušelo přes 1,2 milionu klientů a jen v posledním loňském čtvrtletí ji aktivně využilo přes 600 tisíc uživatelů. Počet konverzací klientů s Kate se meziročně zdvojnásobil na více než čtyři miliony.

ČSOB patří mezi největší bankovní domy v Česku. Týká se jí proto daň z mimořádných zisků. Takzvanou windfall tax schválila vláda jako šedesátiprocentní daňovou přirážku na nadměrný zisk. Výnos z daně má vládě sloužit k pokrytí mimořádných nákladů spojených s cenovými stropy, které vláda loni stanovila pro ceny elektřiny a plynu s ohledem na jejich razantní růst.

Skupina ČSOB ve čtvrtek oznámila, že za rok 2023 přispěla do státního rozpočtu částkou 10,1 miliardy korun. Ta zahrnuje daň z příjmu právnických osob, daň z přidané hodnoty, srážkovou daň z úroků, odvody na sociální a zdravotní pojištění placené za zaměstnance a takzvané bankovní daně, kam se řadí příspěvky do Fondu pojištění vkladů, Fondu pro řešení krize a Garančního fondu obchodníků s cennými papíry.

Do Skupiny ČSOB patří ČSOB, Hypoteční banka, ČSOB stavební spořitelna, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing a ČSOB Factoring. ČSOB je součástí mezinárodní bankovní a pojišťovací skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a v zemích střední a východní Evropy.