Nejvýznamnější tuzemský poskytovatel sociálních služeb získal do svého portfolia společnost Domovy seniorů BeneVita. V rámci akvizice Penta Hospitals převezme čtyři zařízení, která plánuje do začátku roku 2023 integrovat do svých struktur. Výši transakce po vzájemné dohodě ani jedna ze stran nezveřejnila.

Akvizice má podle generální ředitelky skupiny Penta Hospitals Barbory Vaculíkové pomoct k rozvoji poskytovaných služeb a posílení pozice Penty. Domovy rozšíří kapacity sítě Alzheimer Home zaměřující se na péči o pacienty s Alzheimerovou chorobou a ostatními onemocněními způsobujícími demenci.

„Alzheimer Home již dnes úspěšně provozuje celkem 27 zařízení a na otevření dalších dvou se připravuje. Začlenění těchto čtyř nových domovů tedy doplní jeho strukturu i v místech, kde dosud neměl kapacity,“ říká o akvizici Vaculíková.

Tři ze čtyř domovů fungují od letošního roku a součástí sítě se stanou už od letošního listopadu, nejstarší domov v Sychrově pak společnost začlení k 1. lednu příštího roku. Stávající zaměstnanci BeneVity mají podle Vaculíkové po dohodě přejít pod nového poskytovatele. Do všech zařízení Penta plánuje doplnit nové zdravotnické přístrojové vybavení.

Penta Hospitals CZ kromě nemocnic a dalších zdravotnických zařízení provozuje zmíněnou síť specializovaných center péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou s kapacitou 3,5 tisíce lůžek, do níž již dříve integrovala například síť jedenácti domovů Alzheimercentrum. Skupina spadá pod holding Penta Hospitals International, jehož vlastníkem je investiční skupina Penta a který je jedním z hlavních hráčů na poli zdravotních a sociálních služeb ve střední Evropě.