Blíží se termín platby daně z nemovitosti. O kolik si letos připlatíte, vás bude v nejbližších týdnech informovat finanční úřad. Pokud vám v letošním roce nově vznikla povinnost přihlásit se k dani z nemovitosti, ale vy jste zapomněli nebo ji zjistili se zpožděním, máte poslední možnost to napravit.

Do konce května mají daňoví poplatníci povinnosti zaplatit daň z nemovitosti. Kolik to letos bude, jim do 24. května řekne finanční správa prostřednictvím e-mailu, pošty (papírová složenka, SIPO) nebo datové schránky.

Výše daně může letos poplatníky nemile překvapit. V důsledku legislativních změn totiž vzrostla v průměru o osmdesát procent. „Velké množství obcí současně navýšilo místní koeficient vstupující do jejího výpočtu, čímž často dochází ke zvýšení daně na tří- až čtyřnásobek z předchozího roku. Změnu pocítí většina poplatníků,“ upozorňuje Michal Jelínek, daňový expert a partner V4 Group.

V případě, že máte zaplatit částku vyšší než pět tisíc korun, můžete si platbu rozpůlit a druhou polovinu doplatit do konce listopadu.

Přiznání k dani z nemovité věci bylo potřeba podat do konce ledna. Povinnost lednového podání se týkala těch, kteří loni nějakou nemovitost nově nabyli: například koupili či zdědili byt, pozemek nebo se u nich změnilo něco zásadního, jako třeba způsoby využití nebo velikost podlahové plochy v podobě přístavby nebo nástavby. 

Pokud jste přiznání k dani z nemovitých věcí podali již v předchozích letech a neprovedli žádnou změnu či nekoupili novou nemovitost, nemusíte nové přiznání podávat. Výpočet daně proběhne automaticky i s přihlédnutím k případným změnám v koeficientech platných v dané obci.

V důsledku konsolidačního balíčku se povinnost platit daň z nemovitosti od letošního roku týká i lidí, kteří ji dosud platit nemuseli. Zbystřit by měli všichni vlastníci garáží, budov pro rodinnou rekreaci i ti, kdo staví na pozemku, na kterém už nějaká stavba stojí. 

„Výpočet daně je nově podmíněn okolností, v jakém druhu nemovité věci je nemovitost zapsána v katastru nemovitostí, nikoli už, k jakému účelu nemovitost skutečně slouží, jako tomu bylo dřív,“ vysvětluje daňový expert. 

Mnozí lidé například měli v katastru nemovitostí stavbu evidovanou jako garáž, ale používali ji třeba jako sklad pro zahradní nářadí, a proto ji přiznávali jako příslušenství k obytnému domu nebo ostatní zdanitelné stavby. Nově ji budou muset přiznat jako garáž – a zaplatit za ni vyšší sazbu. U garáží neevidovaných v katastru nebo těch využívaných pro podnikání se nic nemění.

Kdo pronajímá na živnostenský list apartmán nebo pokoj v části domu či bytu formou turistického ubytování a poskytuje k tomu i související služby jako čisté povlečení, úklid nebo stravování, bude letos muset zaplatit vyšší daňovou sazbu.

Zatímco dříve z takových prostor platil běžnou sazbu daně z nemovitostí pro bydlení, nově se přesouvá do sazby pro podnikání, čímž se daň navýší o 3,5 koruny za metr čtvereční. Změna se netýká pronajímatelů prostor ve vlastním domě bez dalších služeb, a tedy bez živnostenského oprávnění.

Go big!
Vydání Forbesu Go big!

Novela zákona dále pozměnila definici stavebního pozemku, čímž vznikla povinnost daňového přiznání dalším poplatníkům. Podle nového znění vzniká stavební pozemek i na parcele, na které už stojí zdanitelná stavba, pokud je parcela předmětem dalšího pravomocného povolení stavby. 

„Stavebním pozemkem je část parcely v rozsahu výměry pozemku, odpovídající zastavěné ploše nadzemní části stavby. Dřívější znění zákona neumožňovalo, aby vznikl stavební pozemek na parcele, kde už stojí zdanitelná stavba,“ upřesňuje Michal Jelínek a dodává, že změna v podobě vyššího odvodu daně se dotkne zejména developerů, kteří staví více budov na jedné pozemkové parcele v etapách. 

Další ze změn se dotkne podnikatelů a podnikatelek: pokud vlastní pozemek, jehož povrch je zpevněn, vzniká jim letos povinnost podat daňové přiznání na zdaňovací období roku 2024.

„Spadají sem všechny druhy pozemků, jejichž povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce, včetně plochy vlečky, bazénu nebo nádrže,“ vyjmenovává Jelínek. Příkladem může být třeba vydlážděné nebo vyasfaltované parkoviště.

Naopak příznivou změnu představuje vyjmutí rybníků sloužících k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb z předmětu daně. Nově nebudou předmětem daně žádné vodní plochy. 

Pokud jste nemovitost prodali, darovali nebo jste jiným způsobem přišli o její vlastnictví, nezapomeňte tuto skutečnost oznámit na finanční úřad. Pokud tak včas neučiníte, mohlo by se stát, že vám stejně přijde složenka.

Zapomněli jste přiznání podat?

Pokud vám v letošním roce nově vznikla povinnost zaplatit daň z nemovitosti a vy jste v lednu na podání daňového přiznání zapomněli, máte ještě možnost.

Ačkoli standardně v případě pozdního podání daňového přiznání správce daně uděluje pokutu, v případě daně z nemovitých věcí je to díky zvláštnímu ustanovení jinak.

„Pokud poplatník podá daňové přiznání po lhůtě, aniž by byl správcem daně vyzván, nevzniká mu povinnost uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně. Současně splatnost daně z nemovitých věcí dosud neuplynula, čili úrok z prodlení ještě nevzniká,“ vysvětluje Jelínek.

Jestli jste tedy na podání zapomněli, napravte to co nejdříve, ideálně ještě před obdržením výzvy od správce daně, aby nedošlo k udělení pokuty za opoždění. Správce daně můžete kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo pomocí datové schránky, že chystáte přiznání mu oznámit. „Správce pak s největší pravděpodobností vyčká a nebude poplatníka vyzývat,“ předpokládá Michal Jelínek.