Když před deseti lety energetická společnost Eaton otevřela v Roztokách u Prahy jedno ze svých inovačních center, cílem bylo vytvořit v Evropě místo, které nakopne efektivitu, bezpečnost a udržitelnost produktů a služeb Eatonu v oblasti inteligentního řízení energie.

Od té doby se centrum mnohonásobně rozrostlo a zažádalo o šedesát patentů, z nichž čtrnáct skutečně získalo. „Máme za sebou neuvěřitelné úspěchy,“ pochvaluje si Tim Darkes, prezident korporátní a energetické sekce pro Evropu, Střední východ a Afriku, který jako jeden ze členů firemního vedení přijel na oslavy úspěšné dekády na začátku léta.

„Zároveň nám to dává příležitost poděkovat zaměstnancům i našim partnerům z průmyslu, z akademické půdy i ze státní správy,“ vyjmenovává ředitel, který do Eatonu nastoupil jako Senior Vice President před pěti lety. Mezi ty patří třeba agentura Czech Invest, vládní a evropské projekty, ČVUT, VUT, ale i soukromé podniky, s nimiž na vývoji nových patentů pracují na denní bázi.

Právě ochota místních hráčů i úřadů s Eatonem spolupracovat byla jedním z důvodů, proč centrum vzniklo právě v České republice. Pomohla i poloha uprostřed Evropy a dobrá infrastruktura. „Vždy jsme si v České republice připadali vítaní,“ zdůrazňuje Darkes.

Dnes se centrum z původních šestnácti zaměstnanců rozšířilo téměř desetkrát. Pracuje tu na 150 expertů z dvaceti zemí napříč automobilovým, elektrotechnickým nebo IT sektorem. „Rychle rosteme a čekáme, že do roku 2025 se počet zaměstnanců skoro zdvojnásobí na 275 tak, abychom dokázali pokrýt poptávku,“ věří Darkes.

Hlavním cílem centra je akcelerace energetické transformace, do které Eaton dlouhodobě investuje. Ta sestává ze tří hlavních oblastí – elektrifikace budov a dopravy, změna struktury výroby elektřiny a změna zdrojů, z nichž se vyrábí.

Po celém světě i v dalších inovačních centrech Eatonu v jiných zemích je podle Darkese patrný přechod k udržitelným variantám a dialog se tomu začíná přizpůsobovat. „A my s tím můžeme pomoci díky inteligentnímu řízení energie, které umožní přechod za využití současných i budoucích technologií,“ přibližuje plán Darkes s tím, že vlastní elektrické auto sice Eaton zatím nechystá, ale na jejich vývoji úzce spolupracuje se společností OEM.

Právě OEM nedávno ocenila jeden z výstupů inovačního centra u Roztok –nový typ ventilového rozvodu, který má snížit spotřebu, emise a zvýšit bezpečnost.

Impéria Česka
Předplatné Forbesu Impéria Česka

Právě nižší spotřeba a s ní související energetická nezávislost je jedním z nejvíce skloňovaných témat posledních měsíců. Podle Darkese však energetická situace související s konfliktem na Ukrajině Eaton nezasáhla: „Jen se potvrzuje, jak důležité je vsadit na nové rozložení sil a posunout se v energetice tím směrem, kam jsme my mířili už dříve.“

Přístup s heslem „vše je součástí sítě“ kromě obnovitelných zdrojů sází hlavně na rozmělnění výroby – vyrovnávání, skladování a distribuce elektřiny mezi různé subjekty. Na rozdíl od současné praxe, kdy za vším stojí distribuční společnosti.

Obousměrný tok energie má mimo jiné snížit náklady na investice do infrastruktury. A právě realizace a usnadnění procesu je jeden z projektů, na kterém budou pracovat odborníci z inovačního centra.

„Eaton se pořád vyvíjí. Přece jen jsme víc než sto let stará firma a začínali jsme ve více industriální oblasti, pak jsme k tomu přidali elektřinu, a díky tomu se z nás stala taková hybná síla, jakou jsme. Myslím, že tato kombinace nám dovolila zaujmout na poli energetiky unikátní pozici. A myslím, že to nám do budoucna dává skvělé příležitosti,“ uzavírá.